Excursie 2010

Op zaterdag 4 juli 2010 hield de OVG, de Oudheidkundige Vereniging Groenlo, haar jaarlijkse excursie voor de leden. Als bestemming had de excursiecommissie dit jaar haar oog laten vallen op Bad Bentheim in Duitsland. De OVG mocht zich verheugen in een groot aantal deelnemers die de tocht meemaakten, ruim 80 personen hadden zich opgegeven. Het…

Nuchterheid won het van Spaanse bravour

Jan Penterman speurt in landschap Groenlo naar restanten van oude aanvalslinies . Door Harrie BlankenLichtenvoorde „Bij de verovering van, Grol in 1627 door Frederik Hendrik heeft de Nederlandse nuchterheid en slimheid’ het gewonnen van de Spaanse bravour. Frederik Hendrik was niet alleen een knap veldheer, maar ook een groot diplomaat. ‘De slag om Grol’ was…

Provinciewapen bestaat 50 jaar

Arnhem Het Wapen van Gelderland, zoals dat is uitgehouwen in de gevel boven het grote balkon van het Provinciehuis te Arnhem, bestaat sinds donderdag j.l. precies 50jaar. Dit wapen, dat uiteraard ook op al het briefpapier van het provinciaal bestuursapparaat staat afgedrukt, zag pas op 10 oktober 1935 het levenslicht. Toentertijd werd bij ‘Koninklijk Besluit…

Bejaardentochten in woord en beeld

Groenlo 14-04-2010 Door de Oudheidkundige Vereniging Groenlo (OVG) zijn zowel in tekst als visueel de uitstapjes van de bejaarden vastgelegd. De verhalen met veel foto’s zijn vastgelegd in een special van het Grols verleden. Tevens zijn de bejaardentochten gedocumenteerd op 36 Dvd’s. De jaarlijkse uitstapjes van de bejaarden in Groenlo in de jaren vijftig en zestig…

Historie Grolsch terug in de streek

Groenlo 17-02-2010 Ten noorden van de stadskern Groenlo, op het voormalig terrein van de Grolsche bierbrouwerij en de daaraan grenzende percelen aan de Woerdseweg, komen nieuwe woningen. Het bouwgebied is verdeeld in twee wijken en een park. Op 7 december 2009 heeft het gemeentebestuur, op advies van de Oudheidkundige Vereniging Groenlo, de nieuwe wijk straatnamen toegekend….

OVG stuurt nogmaals brief naar college en raad

Groenlo 18-11-2009 Het bestuur van de Oudheidkundige Vereniging Groenlo (OVG) heeft opnieuw in een brief aan het college en gemeenteraad van Oost Gelre aandacht gevraagd voor de restanten van de Beltrummerpoort. Eerder werd er op 22 augustus 2009 ook al een brief gestuurd met betrekking tot bovengenoemd onderwerp. In deze brief werd door de OVG gevraagd…

Excursie 2009

Op zaterdag 5 september 2009 is de jaarlijkse excursie van de Oudheidkundige Vereniging Groenlo geweest. Deze keer georganiseerd door Henny Garsteveld en Willy Lansink. Dit met het record aantal van 75 deelnemers. Het doel was dit keer het textiel en smokkel museum in Overdinkel. Vanwege het succes van voorgaande jaren zijn we dit jaar weer…

Jaarvergadering 2009

Groenlo 04-07-2009 Afgelopen maandag 29 juni hield de Oudheidkundige Vereniging Groenlo (OVG) haar jaarvergadering in zalencentrum City-Lido. De voorzitter, Ben Verheij, mocht maar liefst 80 leden verwelkomen op deze bijeenkomst. De vergadering werd geopend met het in acht nemen van 1 minuut stilte voor de op 1 februari jongstleden overleden erelid, Jan Boekelder. Voorts werd in…