Restanten poort na 5 jaar nog niets mee gedaan

Groenlo 24-08-2009

Het bestuur van de Oudheidkundige Vereniging Groenlo (OVG) laat in een brief aan het college en gemeenteraad van Oost Gelre weten dat zij het jammer vinden dat er na vijf jaar nog niets concreets is gebeurd met de restanten van de Beltrummerpoort.

Het stukje ‘Grolse geschiedenis’ wordt sinds 2004 onder een overkapping bewaard op De Dael in Groenlo. “De namens het college destijds uitgesproken gedachte om dit stuk stadsmuur vanuit historisch en toeristisch perspectief opnieuw een functie te geven, bijvoorbeeld door het te plaatsen op het daarvoor bloot te leggen fundament van de Lievelderpoort, als tastbaar element van het Groenlose vestingstad verleden, lijkt te zijn vervlogen. Ook het destijds door het college in de pers aangekondigde ‘tekstbord met uitleg over de Beltrummerpoort’ is tot op heden niet geplaatst”, laat het bestuur van de OVG weten.
“Als bestuur van de OVG betreuren wij het dat er met de restanten van de Beltrummerpoort tot op heden verder niets is gebeurd. Wij beschouwen deze restanten als een uniek stuk van het Groenlose vestingstad verleden, dat in het verlengde van de, door het Groenlose college destijds gedane uitspraken, een prominentere rol zou kunnen krijgen in het kader van het vestingstadbeleid. (Bijv. door plaatsing op een historisch verantwoorde plek, op zo mogelijk een nog in de grond aanwezig muurfundament langs de stadsgracht of bij één van de invalswegen in de binnenstad)”, aldus het bestuur.
Het bestuur van de OVG hoopt dat met de bewaarde restanten van de Beltrummerpoort, in het kader van het vestingstadbeleid, wat wordt gedaan.

Bron: www.streekgids.nl