Historie Grolsch terug in de streek

Groenlo 17-02-2010

Ten noorden van de stadskern Groenlo, op het voormalig terrein van de Grolsche bierbrouwerij en de daaraan grenzende percelen aan de Woerdseweg, komen nieuwe woningen. Het bouwgebied is verdeeld in twee wijken en een park. Op 7 december 2009 heeft het gemeentebestuur, op advies van de Oudheidkundige Vereniging Groenlo, de nieuwe wijk straatnamen toegekend. De ingangsdatum is 1 maart 2010.

Wijk ‘De Woerd’
‘De Woerd komt al sinds jaar en dag als gebiedsnaam voor. Het gebied van de wijk De Woerd behoorde in het verleden niet tot het gebied van de toenmalige Grolsch bierbrouwerij. Daarom zijn de (straat)namen in deze wijk bewust niet gerelateerd aan de Grolsch bierbrouwerij. De straatnamen zijn: De Woerd, Asser Esch, Mussenberg en De Bleek.

Wijk ‘De Brouwerij’
In Groenlo wordt het voormalige brouwerijterrein in de volksmond nog altijd Brouwerij of in dialectvorm Brouweri`je genoemd. Deze historische naam doet recht aan de plek waar de Grolsch bierbrouwerij meer dan 100 jaar haar activiteiten heeft ontplooid en laat voortbestaan de naam die de Grolse bevolking altijd aan de desbetreffende plek heeft gegeven. De vijf straatnamen, een plein en een park in de wijk De Brouwerij zijn op één na samengesteld uit namen gerelateerd aan de voormalige Grolsch bierbrouwerij. De straatnamen zijn: Brouvkluis, Willem Neerfeldtstraat, Theo de Groenstraat, Harperinkstraat en Slingedal. De naam van het plein is ‘Peter Cuyperplein en de naam van het park is ‘Park 1615.

Bron: www.streekgids.nl