Grols Verleden nummer 10 verschenen

Groenlo 22-12-2008

Nog net in het oude jaar is door Oudheidkundige Vereniging Groenlo een nieuwe uitgave van het tijdschrift ‘Grols verleden uitgebracht. Nummer 10 van dit tijdschrift gaat over de firma ‘Edward Ainsworth S. Co. In dit artikel gaat Martie Rouwmaat breed en diepgaand in op de historie van het bedrijf. Ton Notten brengt een boeiend beeld van de cinematografische historie van Groenlo. Deze begint bij de Groenlosche Bioscoop. Tenslotte een artikel van Joep van der Pluijm over Hugo de Groot.
‘Grols verleden’ nummer 10 is verkrijgbaar bij boekhandel Wiegerink te Groenlo en bij het secretariaat. Leden van de Oudheidkundige Vereniging Groenlo krijgen het Grols verleden zoals gebruikelijk gratis in de bus.

Bron: www.streekgids.nl