Excursie 2009

Op zaterdag 5 september 2009 is de jaarlijkse excursie van de Oudheidkundige Vereniging Groenlo geweest. Deze keer georganiseerd door Henny Garsteveld en Willy Lansink. Dit met het record aantal van 75 deelnemers.

Het doel was dit keer het textiel en smokkel museum in Overdinkel.

Vanwege het succes van voorgaande jaren zijn we dit jaar weer met de bus gegaan, die is vertrokken om 12 uur bij de R.K. Calixtuskerk en bracht ons om 18:30 uur op dezelfde plek terug. Dit verzekerde ons van een gezellige, gezamenlijke reis zonder verkeersproblemen en van een gelijktijdige aankomst bij het juiste doel.

We bezochten het verrassende Twente alwaar we in Overdinkel bij ‘Saksenstal Gerrit’ ontvangen werden met koffie en pillewegge, vervolgens werd daar het smokkel en textielmuseum bezocht.

Onder leiding van een gids ,volgde een rondrit door het mooie Twentse land.

Via Overdinkel – Losser – Oldenzaal – de Lutte – Beuningen – Overdinkel. Daar werd nog een consumptie genuttigd en vervolgens werd de terugrit naar Grolle weer aanvaard.