Jaarvergadering 2009

Groenlo 04-07-2009

Afgelopen maandag 29 juni hield de Oudheidkundige Vereniging Groenlo (OVG) haar jaarvergadering in zalencentrum City-Lido. De voorzitter, Ben Verheij, mocht maar liefst 80 leden verwelkomen op deze bijeenkomst.

De vergadering werd geopend met het in acht nemen van 1 minuut stilte voor de op 1 februari jongstleden overleden erelid, Jan Boekelder. Voorts werd in het openingswoord mede gedeeld dat de vereniging een ongekende bloei meemaakt: sinds het behalen van de mijlpaal van 500 leden begin 2009 zijn er al weer 40 leden bij gekomen.

Het formele gedeelte van de vergadering had een vlot verloop. De jaarverslagen van de secretaris werden door de vergadering goedgekeurd. Door ziekte zullen de jaarverslagen van de penningmeester in een later stadium ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd.

De recente uitgaven van de vereniging, het tijdschrift ‘Grols Verleden’ over het Marianum en het jubileumboek over de 100-jarige nieuwe Calixtus bleken zeer goed ontvangen te zijn bij de leden.

Er zijn nieuwe publicaties gepland waaronder een nieuwe uitgave komen van ‘Grols Verleden’ en een boek met als titel Groenlo, toen en nu van de hand van Henny Garstenveld en Willy Lansink. Ook voor het jaar 2010 staan weer enkele uitgaven op het programma.

De website van de OVG wordt dagelijks veelvuldig bekeken in binnen – en buitenland en ook de etalage van de vereniging in het pand van ‘Het Bastion’ in de Beltrumsestraat trekt de nodige aandacht. Ook werd bekend gemaakt dat de OVG weer per bus op excursie gaat en wel op zaterdag 5 september. De eindbestemming is het smokkelmuseum te Overdinkel.

De jaarlijkse Oostgelderse Genealogische Contactdag, die mede door de OVG wordt georganiseerd, staat gepland op zaterdag 19 september in ‘De Bron’. Die dag is gratis toegankelijk.
Het informele gedeelte van de jaarvergadering vond plaats in de late avonduren in de oude Calixtus, waar de aanwezigen konden genieten van het multimediale spektakel ‘De Slag om Grolle’.

Bron: OVG