Over onze vereniging

Het bestuur

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Vice voorzitter:

2e secretaris:

Algemeen bestuurslid:

Website beheerder:

Ben Verheij

Bart Overkamp

Ruud KaakWilly Lansink

Joop Ottink

Maria Wieriks

Martijn Hogenkamp

Nico Tijdink

Achter vlnr: Ruud Kaak, Joop Ottink, Martijn Hogenkamp en Bart Overkamp.
Voor vlnr: Maria Wieriks, Peter te Plate, Ben Verheij en Willy Lansink.

Ereleden

Piet Hakkenbroek

Peter Gunnewijk

Ben Verheij

In memoriam

Erelid Harry Harbers
Erelid Harry Harbers

Op dinsdag 1 september 2009 overleed Harry Harbers op de leeftijd van 78 jaar.
Hiermee ontviel aan de Oudheidkundige Vereniging Groenlo één van haar grondleggers.

Erelid Jan Boekelder
Erelid Jan Boekelder

Op zondag 1 februari 2009 overleed Jan Boekelder op de leeftijd van 83 jaar.
Hiermee ontviel aan de Oudheidkundige Vereniging Groenlo een van haar meest productieve leden.

Erelid Joep van der Pluijm
Erelid Joep van der Pluijm

Op zondag 23 oktober 2016 overleed Joep van der Pluijm op de leeftijd van 81 jaar. Joep was erelid van de Oudheidkundige Vereniging Groenlo (OVG) en wij verliezen hiermee een van onze meest productieve leden.

Ons logo

Onder: Het oudst bekende stadszegel van Groenlo is een Gelderse leeuw, hangende aan een boom. Het zegel heeft een randschrift met de vermelding “Sigilum Civitatis in Gronlo” (zegel van de burgerij van Groenlo). Een zegelafdruk komt voor op een stuk uit o.m. 1362 in het Geldersarchief te Arnhem.  Het zegel is door inkepingen onbruikbaar gemaakt. Dit zegel is de inspiratiebron geweest voor de vereniging.

Afbeelding boom met onduidelijk wapenschild. (Tekst en foto uit ’Kroniek van Groenlo’ van W.P. Vemer)

Rechts: Een wasafgietsel van het zegel van Groenlo zoals het zich bevindt in het Oostenrijks staatsarchief.

Privacy

De Oudheidkundige Vereniging Groenlo (hierna te noemen: OVG) respecteert de privacy van haar leden en behandelt de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig.  . Lees meer

ANBI

De OVG heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling. De Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is in het kader van de belastingheffing in Koninkrijk der Nederlanden gedefinieerd in artikel 2 lid 3 en 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Lees meer