Opgravingen Beltrummerpoort 2

Groenlo 11-05-2004

Maandag 10 mei is in opdracht van WBC Projecten BV uit Winterswijk begonnen met de opgraving van de –inmiddels beruchte- 17e eeuwse Beltrummerpoort. Archeologisch bureau Becker & Van der Graaf uit Nijmegen zal 2 tot 3 weken nodig hebben de gehele bouwlocatie te onderzoeken. Het onderzoek zal grotendeels bestaan uit het aanleggen van meerdere horizontale vlakken, verticale dwarsprofielen en een bouwhistorische opmeting van de poortrestanten. Uit de vrijkomende grond worden de losse vondsten gezeefd en gedocumenteerd. Hierbij zullen ook de Archeologische werkgroepen van Groenlo en Lichtenvoorde ingeschakeld worden. Indien blijkt dat de poortfundering nog dieper ligt dan de aanlegdiepte van de nieuwe kelder, dan wordt bekeken worden of dit restant onder de keldervloer blijft liggen. Overigens is het zo dat nog 2/3 van de poort onder het wegdek van de Beltrumsestraat en Ziekenhuisstraat ligt. In overleg met aannemer en archeoloog wordt aan het eind van het onderzoek nader bekeken of een representatief deel van het metselwerk uit de put getakeld kan worden. Hierover moet de gemeente nog een standpunt innemen. Het metselwerk zou dan in de nabije omgeving geplaatst kunnen worden. Als het onderzoek het toelaat organiseren Becker & Van der Graaf, WBC Bouw en de Gemeente Groenlo op zaterdag 22 mei a.s. een open dag. Belangstellenden kunnen dan onder begeleiding de opgravingslocatie bezoeken. Nadere informatie hierover volgt.

Bron: Streekgids.nl