Circumvallatielinie blootgelegd

Lievelde 18-11-2011


Afgelopen week is door archeologisch onderzoeksbureau Archeodienst Gelderland uit Zevenaar onderzoek gedaan naar de circumvallatielinie uit de tijd van de belegering van Groenlo in 1627. In een weiland achter herberg ‘Erve Kots’ te Lievelde zijn een vijftiental proefsleuven aangelegd waarin het verloop van de linie te volgen is. De circumvallatielinie is aangelegd bij aanvang van het roemruchte beleg van de vesting Grolle door Prins Frederik Hendrik. Het is een gracht- en wallenstelsel met schansen en andere aardwerken die de belegeraars moest beschermen tegen aanvallen van buitenaf. Het verloop van de verdedigingslinie is reeds opgetekend in de publicatie ‘Kijk op de linie’ van de hand van Joep van der Pluijm en Godfried Nijs. Op veel plaatsen zijn echter nog vraagtekens over de precieze ligging. De nu aangetroffen resten geven weer nieuwe inzichten over de ligging van de linie maar ook over hoe oude kaarten, luchtfoto’s en mondelinge overleveringen geïnterpreteerd dienen te worden. De proefsleuven zullen het komend weekend nog open liggen en zijn vrij te bezoeken. Vanuit herberg Erve Kots aan de Eimersweg te Lievelde is het weiland vrij toegankelijk voor belangstellenden.

Bron: Streekgids.nl