Opgravingen Beltrummerpoort 3

Groenlo 12-05-2004

Afgelopen maandag is men begonnen met de opgraving van de 17e eeuwse Beltrummerpoort, hoek Houtwal/Beltrumsestraat. Archeologisch bureau Becker & Van der Graaf uit Nijmegen zal 2 tot 3 weken nodig hebben de gehele bouwlocatie te onderzoeken. Het onderzoek zal grotendeels bestaan uit het aanleggen van meerdere horizontale vlakken, verticale dwarsprofielen en een bouwhistorische opmeting van de poortrestanten. Nu de put steeds dieper wordt en de opgraving vanuit de weg niet of nauwelijks meer te volgen is, hier een update van dag drie. Woensdag zijn twee zogenaamde dwarsprofielen gezet en gedocumenteerd. De opbouw van de gracht die tegen de poort stroomde is goed zichtbaar geworden. Ook de fundering van de muurwerken is al goed zichtbaar. De onderkant van de poort ligt op ca. 3,50 meter onder de huidige straat. Het vondstmateriaal bestaat uit slachtafval, schoenen, houten voorwerpen, musketkogels en als meest bijzondere vondst een deurslot met de sleutel er nog in. Of het om de sleutel en het slot van de stadspoort gaat…? Gezien de grootte waarschijnlijk niet. Als het onderzoek het toelaat organiseren Becker & Van der Graaf, WBC Bouw en de Gemeente Groenlo op zaterdag 22 mei a.s. een open dag. Belangstellenden kunnen dan onder begeleiding de opgravingslocatie bezoeken. Nadere informatie hierover volgt.

Bron: Streekgids.nl