Opgravingen Beltrummerpoort 1

Groenlo 10-05-2004

Op de Hoek Houtwal/Beltrumsestraat wordt een appartementencomplex gebouwd. In de bouwput zijn enkele maanden geleden resten van de 17e eeuwse Beltrummerpoort te voorschijn gekomen. Inmiddels zijn rondom de bouwput damwanden geslagen en wordt er bronbemaling toegepast. Maandag (red. vandaag) is het bureau Becker & van de Graaf uit Nijmegen gestart met een archeologisch onderzoek in de bouwput. Door deze opgraving wordt geprobeerd meer inzicht te verkrijgen in de precieze plaats en omvang van de poort en de bouwwijze ervan. Ook de samenhang van de stadswal, poort en gracht hoopt men hiermee duidelijk in beeld te krijgen. Na de opgraving zullen de resten van de poort, voor zover die binnen de bouwput liggen, gesloopt worden. Een groot deel ligt nog veilig onder de Beltrumsestraat. Aan het einde van het 12-jarig bestand (1609-1621) van de 80-jarige oorlog is de vesting Grolle door de Spaanse bezetting aanzienlijk uitgebreid waarbij o.a. drie nieuwe walpoorten werden gebouwd. Resten van deze poorten zijn in het verleden aangetroffen bij de bouw van de Canisiushof (Nieuwepoort) en in de Mattelierstraat (Lievelderpoort). De 16e eeuwse voorganger van de Beltrummerpoort lag noordelijker: ter hoogte van het huis ‘De Polvertoren’.

Bron: Streekgids.nl