Kijkdag voor archeologische vondsten in Groenlo

Groenlo 27-10-2010

Onlangs zijn bij een archeologisch onderzoek in de toekomstige woonwijk De Woerd in Groenlo zeer bijzondere vondsten gedaan. Zo werd een graf ontdekt, daterend uit minstens 2000 voor Christus. Ook werden voorwerpen uit de IJzertijd gevonden.

Archeologisch onderzoek
Tijdens het archeologisch onderzoek is in één van de sleuven een graf aangetroffen daterend uit 2000 tot 2850 jaar voor Christus, het zogenaamde Laat-Neolithicum. In het graf werden twee vuurstenen klingen en een hamerbijl aangetroffen. Dergelijke vondsten zijn relatief zeldzaam en dus voor Groenlo zeer bijzonder.

Daarnaast is nog een aantal sporen gevonden uit de IJzertijd en de vroege middeleeuwen. In een andere sleuf werd een drietal paalsporen aangetroffen, vermoedelijk ook uit de IJzertijd. Samen met aangetroffen aardewerk kan dat er op wijzen dat het gebied al vroeg bewoond was.

Vervolgonderzoek
Vanwege de bijzondere vondsten wordt vanaf deze week een vervolgonderzoek uitgevoerd. Dat duurt naar verwachting zo’n drie weken. Vorige week is al een begin gemaakt met het kappen van houtopstand en bomen ten behoeve van dit onderzoek én het bouwrijp maken van het plangebied.

Op woensdagmiddag 3 november wordt van 14.00 tot 17.00 uur een kijkdag voor belangstellenden gehouden.

Bron: Streekgids.nl