Grote archeologische vondsten in Groenlo

Groenlo 03-11-2010


Archeoloog laat potscherven zien aan bezoekers

De belangstelling voor de archeologische vondsten op De Woerd was woensdag 3 november groot. Vanaf twee uur konden belangstellenden een kijkje komen nemen op de plek waar een graf uit de steentijd en vorige week twee boerderijen uit de ijzertijd zijn ontdekt. De vondsten zijn ontdekt omdat de grond op De Woerd klaar gemaakt wordt voor huizenbouw.
Het graf werd bij toeval ontdekt nadat er in augustus jongstleden een proefsleuf was gegraven. Bij het blootleggen van het graf werden een bijl en enkele vuurstenen gevonden. Het graf dateert tussen 2000 en 2500 voor Chr. “In het Noorden van het land is wel vaker een graf gevonden dat zo oud is. Hier in de Achterhoek is het zeldzaam”, zegt Peter Ballast van de gemeente Oost Gelre. Vorige week werden er ook resten van twee boerderijen gevonden. Deze ontdekkingen dateren waarschijnlijk uit de ijzertijd zo’n 800 jaar voor Chr.

De gevonden voorwerpen zijn eigendom van de staat en zullen worden opgeslagen in een depot in Nijmegen. “Ik wil mij wel inspannen om te proberen om de vondsten tentoon te stellen in het gemeentehuis of in het stadmuseum”, zegt Ballast.

Het onderzoek op De Woerd duurt nu nog ongeveer anderhalve week. Ook zullen er nog proef boringen plaatsvinden op de plek waar nu nog de oude tennisbanen (De Bleek) liggen van de Groenlose Tennisclub (GTC). Het onderzoek veroorzaakt geen vertraging voor de toekomstige wijken die op de plek zullen herrijzen.

Bron: Streekgids.nl