OVG wil verplaatsing Beltrummerpoort

Groenlo 13-11-2010

In een brief aan het college en gemeenteraad van Oost Gelre doet de Oudheidkundige Vereniging Groenlo (OVG) een suggestie tot verplaatsing van de restanten van de Beltrummerpoort. Een gedeelte van de Beltrummerpoort is in 2004 bovengronds gehaald en verplaatst naar de huidige, tijdelijke ligplaats de Dael.

“Als bestuur van de OVG betreuren wij het dat er met de restanten van de Beltrummerpoort tot op heden verder niets is gebeurd. Wij beschouwen deze restanten als een uniek stuk van het Groenlose vestingstad verleden dat, in het verlengde van de door het Groenlose college destijds gedane uitspraken, een prominentere rol zou kunnen krijgen in het kader van het vestingstadbeleid. Bijvoorbeeld door plaatsing op een historisch verantwoorde plek, op – zo mogelijk – een nog in de grond aanwezig muurfundament langs de stadsgracht of bij één van de invalswegen in de binnenstad”, aldus het bestuur van de OVG in de brief.
De restanten van de Beltrummer poort zouden volgens diverse partijen vlakbij de huidige ligplaats van de restanten van de Lievelderpoort geplaatst kunnen worden. “De restanten zouden volgens ons zo’n 5 à 10 meter van de huidige ligplaats naar voren gehaald moeten worden zodat ze dus dichter bij de gracht – maar voor het talud – komen te liggen en ze zouden tegelijkertijd iets meer richting de weg geplaatst moeten worden.
Volgens de OVG heeft deze plek een aantal voordelen. “De plek is gemeentelijk eigendom. Bovendien is dit een maximale zichtlocatie en wel om twee redenen: Iedereen die hier Groenlo binnenrijdt ziet direct dat Groenlo een vestingstad is en dat is iets wat we tot nu toe gemist hebben. Doordat iedereen die Groenlo langs deze weg binnenkomt deze poortrestanten ziet zullen er ook meer mensen de neiging hebben om die restanten eens nader te bekijken en dat is precies wat we willen en we gaan ervan uit dat hier zowel een ondergrondse als bovengrondse plaatsing mogelijk zou zijn’, aldus de Oudheidkundige Vereniging.’
Het voorstel wordt ondersteund door de Oudheidkundige Vereniging Groenlo, de Gemeentelijke Monumentencommissie, de Klankbordgroep Recreatie en Toerisme en de Archeologische Werkgroep.
De realisatie kosten worden geschat op circa € 80.000 tot € 110.000 euro.

Bron: www.streekgids.nl