Nieuwe bestuursleden OVG

Groenlo 07-07-2005

Op de jaarvergadering van de Oudheidkundige Vereniging Groenlo zijn Maria Monasso en Ruud Kaak unaniem als nieuwe bestuursleden gekozen. De verdeling van de functies binnen het bestuur is nog niet vastgesteld. Monasso en Kaak volgen Sylvia Wentink en Henny Garstenveld op, die allebei aftredend en niet herkiesbaar waren.
Een kleine vijftig belangstellenden waren woensdagavond 6 juli naar de Lange Gang gekomen voor de jaarlijkse vergadering van de Oudheidkundige Vereniging Groenlo. Naast de bestuurswisselingen en de jaarverslagen werden er enkele mededelingen gedaan. Zo is het ledental momenteel gestegen tot 375.
De jaarlijkse excursie zal naar Winterswijk gaan. Deze zal waarschijnlijk op de tweede zaterdag of zondag (dit in verband met de markt op zaterdag) in september plaatsvinden. Er wordt gedacht aan het bezoeken van een Scholtenboerderij, Hilberinkspad, de Kerk op de markt, de Doopsgezinde kerk, de Synagoge of wellicht iets dat raakvlakken heeft met Mondriaan of Tante Riek. Degenen die aanvullende ideeën hebben voor de invulling van de excursie naar Winterswijk worden vriendelijk verzocht contact op te nemen met J. Roorda of J. Meurs.
De Oudheidkundige Vereniging is bezig met de ontwikkeling van een eigen website. Vóór de gemeentelijke herindeling kon er gebruik gemaakt worden van een onderdeel van de gemeente website. Momenteel biedt de nieuwe gemeente een link aan op haar site. Over enkele maanden verwacht de Oudheidkundige Vereniging haar nieuwe site te kunnen lanceren. Het is nog niet helemaal zeker wat het adres hiervan zal worden. Hier zal de naam Groenlo waarschijnlijk wel in komen, aangezien de kans groot is dat onder andere genealogen over de gehele wereld de zoekterm Groenlo zullen gebruiken als zij informatie op deze site zoeken.
Na de pauze hield Edwin Grothe een powerpoint presentatie over ‘De Compagnie Grolle,. meer dan soldaatje spelen’.
Aan de hand van dia’s van de afgelopen 10 jaren werd duidelijk gemaakt hoe dit gezelschap een stukje Grolse geschiedenis weer tot leven wekt. Dit gebeurt door de tijd rond 1627 zo echt mogelijk na te spelen. De laatste jaren wordt vooral de nadruk gelegd op het kampement. Alle gekozen materialen zijn zo authentiek mogelijk, tot aan de pen verbinding in de houten kruiwagen en de uit-vuile-klei-gebakken-potten op de tafels aan toe.

Bron: www. Streekgids.nl