Diverse publicaties Groenlo op stapel

Groenlo 07-07-2005

Tijdens de jaarvergadering van de Oudheidkundige Vereniging Groenlo is bekend gemaakt dat er dit jaar een aantal publicaties, dat te maken heeft met Groenlo op stapel staat. Zo is de heer Van der Pluijm bezig met een boek over de geschiedenis van de tachtigjarige oorlog in de Achterhoek. Dit zal waarschijnlijk in twee delen voorden uitgegeven, waarvan het eerste deel de periode tot 1597 zal beslaan.
Daarnaast is de heer van der Pluijm werkzaam aan een platenatlas over Groenlo, waarvoor hij reeds 235 afbeeldingen heeft verzameld. 175 hiervan zijn originele exemplaren en het resterende aantal voornamelijk uitsneden. Erik Mentink zal samen met wederom de heer van der Pluijm het zevende nummer van het blad Het Grols Verleden verzorgen, dat als thema ‘het Grols Kanon heeft meegekregen. Erik Mentink wilde nog niet nader op de inhoud ingaan en meldde de vergadering: “Laat u verrassen,’ waarop de heer Van der Pluijm aanvulde dat er zeer zeker verrassingen in het nummer zullen zitten.
Er zal aan het eind van het jaar ook nog een 8e nummer van het Grols Verleden verschijnen, maar dit is nog zó geheim dat zelfs het thema nog niet bekend kon worden gemaakt op de jaarvergadering.
De Stichting Oude Gelderse Kerken heeft op 30 maart haar 30 jarig bestaan gevierd in de oude Calixtuskerk te Groenlo. Dit was de eerste kerk die de stichting in haar eigendom kreeg. Op zaterdag 3 september zal hier een boek over de bouwhistorie van de NH Calixtuskerk van drs. K. Emmens gepresenteerd worden.
Tenslotte zal binnenkort het ‘Overluid’ boek voorden uitgegeven. Dit boek van de hand van Dhr. Boekelder beschrijft welke mensen voerden ‘overluid’ in verband met hun overlijden. Voor genealogen zeker interessante kost.

Bron: www.streekgids.nl