Jaarvergadering 2005

Groenlo 14-06-2005

De Oudheidkundige Vereniging Groenlo houdt op woensdag 6 juli aanstaande haar algemene jaarvergadering in brouwerij de Klok / de Lange Gang, aanvang 20.00 uur. Hierbij zijn de leden van de Oudheidkundige Vereniging Groenlo van harte uitgenodigd, maar ook geïnteresseerde niet leden zijn van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen, om zo een indruk te krijgen waar de Oudheidkundige Vereniging Groenlo voor staat. Naast de gebruikelijke verslagen van de secretaris, penningmeester en de kascommissie, zullen de bestuursleden Sylvia Wentink-Oldenkotte en Henny Garstenveld aftreden. Zij stellen zich niet herkiesbaar maar blijven echter wel actief op de achtergrond, onder meer in de redactie van Grols verleden. Het bestuur stelt voor te benoemen tot nieuwe bestuursleden Maria Monasso en Ruud Kaak. Tegenkandidaten kunnen tot vóór de aanvang van de vergadering aangemeld worden bij het bestuur. Verder zijn er nog de mededelingen en wordt er aandacht besteed aan de excursie die in september plaats zal vinden. Vervolgens is er aandacht voor de rondvraag, waarna de pauze volgt. Onder de titel ,Compagnie Grolle, meer dan soldaatje spelen’, houdt Joop Hubers een Powerpoint-presentatie waarin hij het een en ander vertelt over de Compagnie Grolle. De Compagnie Grolle is een gezelschap Grollenaren, aangevuld met een enkele verdwaalde Lichtenvoordenaar, die in hun vrije tijd een stukje van het roemruchte verleden van Groenlo weer tot leven proberen te brengen door zich in legerkostuums uit de zeventiende eeuw te steken. De compagnie bestaat uit een aantal musketiers, genoemd naar de musketten waarmee ze schieten. Ook zijn er de kanonniers, die samen een kanon afschieten. Daarnaast bevat de groep onder andere een kapitein, een tamboer, een vaandrig, een schrijver en een aantal marketensters, de vrouwen die met een leger meetrokken en aan de soldaten etenswaren verkochten. Samen vormen ze een gezelschap dat laat zien hoe men in de zeventiende eeuw leefde en hoe men zich verdedigde in die periode. Na deze presentatie volgt de sluiting van de ledenvergadering.