Grolse stadsrekeningen gedigitaliseerd

Groenlo 28-10-2011

Met de overhandiging van een cd-rom heeft de Oudheidkundige Vereniging Groenlo (OVG) vrijdagmiddag 28 oktober de oude stadsrekeningen van Groenlo gepresenteerd. De eerste cd, met rekeningen van 1666 tot 1811, werd aangeboden aan wethouder René Hoijtink. De overhandiging vond plaats in het stadhuis van Groenlo. “De reden dat de overhandiging op deze plek gebeurt is omdat hier eeuwen lang de rekeningen zijn gemaakt’, vertelt Ben Verheij, voorzitter van OVG.

Een aantal jaren geleden is een werkgroep onder auspiciën van de Oudheidkundige Vereniging Groenlo begonnen met het overnemen van de rekeningen. De Werkgroep bestaat uit wijlen Jos Wijnen, Hans Wentink, Dick Kuit en Ruud Kaak. In het begin maakte Ben Verheij daarvan ook deel uit. Zij hebben zich in eerste instantie bezig gehouden met de stadsrekeningen van 1666 tot 1748. Daarna heeft Dick Kuit in zijn eentje de rekeningen van 1748 tot 1811 getranscribeerd!
Dit alles werd praktisch ondersteund door Henk Nijman, archivaris van het Erfgoed Centrum Achterhoek Liemers.
In totaal zijn 95 stadsrekeningen overgeschreven. “Het was ‘Monnikenwerk’ om het oude handschrift, dat soms zeer moeilijk te lezen was door verbleekte inkt en het taalgebruik dat sterk afwijkt van modern Nederlands, leesbaar te maken”, zegt Verheij. De eerste serie tot en met 1748, bestaande uit 38 rekeningen en 26 bijlagen, bevat 450 bladzijden tekst. De tweede serie na 1750 bestaat uit 57 rekeningen en enkele bijlagen. Bij elkaar gaat het om meer dan 1000 bladzijden doorlopende tekst op A-4 formaat
Met de stadsrekeningen werd bijgehouden waar de stad Groenlo geld aan uit moest geven en welke inkomstenbronnen er waren. De rekening zijn door de vele namen van Grollenaren die erin genoemd worden in de 17e en 18e eeuw ook interessant voor iemand die aan genealogisch familieonderzoek doet.
De oudste rekening is van 1661. In het begin waren er veel ontbrekende stukken. Er zijn slechts 7 rekeningen van voor1700. Vanaf 1713 tot 1748 zijn de stadsrekeningen compleet en over die periode zijn ook een groot aantal bijlagen bewaard gebleven. Na 1748 ontbreken er enkele jaren maar ze zijn verder compleet overgenomen tot en met 1811. De reden om met het jaar 1811 te stoppen is dat de Burgerlijke Stand toen is ingevoerd zodat de namen van inwoners van Groenlo vanaf dat jaar in het digitale bestand van Genlias kunnen worden opgezocht.
De OVG wilde de stadsrekeningen in eerste instantie uitgeven in boekvorm. “Iemand die iets wil opzoeken zal alle 1000 bladzijden moeten door bladeren. Het maken van een dergelijk register is – om meerdere redenen – een bijna ondoenlijke zaak”, aldus Verheij. De stadsrekening heeft op de cd een bestandsgrootte van 28 MB. “Digitaal publiceren is een goedkope manier van uitgeven, de teksten zijn daardoor sneller en beter bereikbaar voor belangstellenden en het opzoeken van gegevens is veel gemakkelijker”, laat Verheij weten.
Het materiaal wordt integraal gepubliceerd en is te raadplegen op de websites van de Oudheidkundige Vereniging Groenlo (www.ovggroenlo.nl en het Erfgoed Centrum Achterhoek Liemers (www.ecal.nu)

Bron: www.streekgids.nl