Drs. Engel “Resten duiden op een kapel”

Groenlo

‘Het lijdt geen twijfel’de archeologische vondsten, die bij het City Centrum aan de oppervlakte gekomen zijn, moeten restanten zijn van een kapel. Deze kapel heeft in de buurt van het klooster Engelhuizen gestaan. Dit is de mening van drs. P.H.C. Engel van Hassinkhof uit Beltrum. Pater Engel heeft zich uitgebreid verdiept in de kerkgeschiedenis van de Gelderse Achterhoek. Vooral van zijn geboorteplaats heeft hij nogal wat oude stukken bestudeerd. Volgens drs. Engel is vroeger het klooster Engelhuizen met het patershuis en de kapel een voor die tijd flink complex geweest. Dat die gebouwen in de omgeving van de katholieke Calixtuskerk gestaan moeten hebben, blijkt wel uit de naam Kloostersteeg. Deze steeg is het verbindingsstraatje tussen Kerkstraat en Nieuwstad. De Nieuwstad wordt door oudere Grollenaren nog altijd de ‘potteri’je’ genoemd. Dat moet de `pateri`je’ ofwel het patershuis van het klooster gestaan hebben. Pater Engel noemt het een fabeltje dat het klooster na de grote brand van 1607 niet meer herbouwd zou zijn. Dat is wel degelijk gebeurd. Johannes van Diest heeft nog geprobeerd voor de herbouw geld los te kloppen bij het Hof van Brussel.
Ook werd geld ontvangen van kerkelijke instituten. Bij het beleg van 1606 werd de kapel beschoten. Na de grote brand is het klooster vooral door het (Spaanse) garnizoen leeggeroofd. ‘Ze gapten als raven’ aldus drs. Engel. Na de herbouw van het klooster huisden nogal wat nonnen in het klooster. Na 1650 trad het verval van het klooster snel in. Stenen van het bouwwerk werden gebruikt voor de bouw van een schuurkerk.

Collectie: G.H.E. Halink