Belegh van Grol

Groenlo 10-02-1985


Groenlo heeft een roemrucht en roemrijk verleden en veel namen uit die geschiedenis zijn terug te vinden in de namen van straten. In het Grolsch Museum zijn veel urnen, beitels en schalen te zien die dateren uit die tijden. Reeds lang voor het begin van de Christelijke jaartelling leefden in deze streken jagersvolken. In 1548 geeft Karel V opdracht om van Groenloh een echte vestingsstad te maken. Ondanks de betere omwalling met stenen en bastions wordt herhaaldelijk geprobeerd de stad te veroveren. Het duurt tot 1627 voordat Grol in handen valt van Frederik Hendrik. Deze schenkt aan de bewoners van de stad het nu zo beroemde kanon.

Bron: De Gelderlander
Foto: Stadsmuseum Groenlo
Collectie: G.H.E. Halink