Grote belangstelling voor contactdag

Groenlo 17-09-2005

Voor Genealogisch onderzoek is het (streek)archief een belangrijke bron van informatie. Maar hoe zoek je in zo’n groot archief en waar vind je naamgenoten op internet? Hoe zag Groenlo of de Achterhoek er vroeger uit? Voor veel mensen waren deze en andere vragen aanleiding om zaterdag de Genealogie, Boerderij- en Streekgeschiedenis Contactdag te bezoeken. Tevens biedt deze beurs de mogelijkheid om met de experts van genealogie boerderij- en streekgeschiedenis op een ongedwongen wijze met elkaar in contact te komen, en om te zien en laten zien wat er allemaal op dat gebied geboden wordt.
De Bron aan de Buitenschans in Groenlo was het toneel voor de tiende Oost-Gelderse Contactdag. De belangstelling voor deze dag was zeer groot. Negen rijen van lange tafels stonden in De Bron. Deze werden onder andere bemand door verschillenden verenigingen uit Gelderland zoals: genealogische, oudheidkundige en cultuur-historische verenigingen, maar ook uitgevers op het gebied van (streek)geschiedenis, archieven, aanbieders van genealogische computerprogramma’s, antiquariaten en bibliotheken. Bij de laatst genoemde was een diashow te zien met oude prenten en/of foto’s van Groenlo. Deze prenten zijn ook te zien op het internet www.gelderlandinbeeld.n1. Tevens waren in één van de rijen vele boeken en tijdschriften van de Oudheidkundige Vereniging Groenlo te vinden. Deze vereniging is opgericht op 15 januari 1976 en telt bijna 400 leden.
De tiende contactdag werd georganiseerd door een werkgroep bestaande uit een viertal organisaties: Oudheidkundige Vereniging Groenlo, Nederlandse Genealogische Vereniging (afdeling Achterhoek en Liemers), Oostgelderse Stichting voor Genealogie en boerderijonderzoek (OSGB), Werkgroep voor Familie- en Boerderijgeschiedenis in Oost-Gelderland.

Bron: www.streekgids.nl