Als niemand iets wil met de linie, gebeurt er niets

Groenlo 09-01-2009 De gemeente Oost Gelre wil met het ontwikkelen van de Circumvallatielinie de Achterhoek nog aantrekkelijker maken. “De linie om Groenlo is uniek, desondanks dat deze in grond zit”, zegt wethouder Karel Bonsen op de eerste informatieavond over deze linie. Donderdagavond 8 januari werd er een informatiebijeenkomst gehouden voor de grondeigenaren over/door wiens grond deze…

Oost Gelre aan de slag met Circumvallatielinie

Groenlo 27-11-2008 Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre zal de gemeenteraad tijdens de komende raadsvergadering van 16 december 2008 voorstellen een project op te starten met als doel voorbereidingen te treffen voor de bescherming, ontwikkeling en het beheer van de Circumvallatielinie. Het raadsbesluit omvat geen inhoudelijke beslissingen over de Circumvallatielinie. Juist…

Oost Gelre aan de slag met circumvallatielinie

Groenlo 27-11-2008 Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre zal de gemeenteraad tijdens de komende raadsvergadering van 16 december 2008 voorstellen een project op te starten met als doel voorbereidingen te treffen voor de bescherming, ontwikkeling en het beheer van de Circumvallatielinie. Het raadsbesluit omvat geen inhoudelijke beslissingen over de Circumvallatielinie. Juist…

Clemens Cornielje beschermheer van de Circumvallatielinie

Groenlo/Lichtenvoorde 02-10-2008 De Commissaris van de Koningin Clemens Cornielje werd woensdagvond 1 oktober ingehuldigd als de beschermheer van de circumvallatielinie in Groenlo. Dit gebeurde tijdens de overhandiging van het 120 pagina’s tellende boek ‘Kijk op de linie’. Het boek, dat is geschreven door Joep van der Pluijm uit Groenlo en Godfried Nijs uit Lichtenvoorde, werd overhandigd…

Boek over de Circumvallatielinie

Groenlo 18-09-2008 Godfried Nijs en Joep van der Pluijm hebben de geschiedenis en alle ontdekkingen van de circumvallatielinie in een boek vastgelegd. In het 120 pagina’s tellende boek wordt uitgebreid ingegaan op de belegering van Grolle in 1627. Hiervoor zijn vele, van de hand van ooggetuigen afkomstige, originele stukken gebruikt. Daarnaast wordt een beeld geschetst van…

Circumvallatielinie opnieuw zichtbaar

Groenlo 18-07-2006 Door de droogte is de Circumvallatielinie (linie rondom Groenlo uit 1627) opnieuw zichtbaar. Martin Grevers, de piloot die de Franse schans in 2003 herontdekte, heeft tijdens één van zijn recente vluchten de linie opnieuw waargenomen. Volgens Grevers waren er nu delen van de linie zichtbaar die in 2003, tijdens de toenmalige droogte nog niet…