Boek over de Circumvallatielinie

Groenlo 18-09-2008

Godfried Nijs en Joep van der Pluijm hebben de geschiedenis en alle ontdekkingen van de circumvallatielinie in een boek vastgelegd. In het 120 pagina’s tellende boek wordt uitgebreid ingegaan op de belegering van Grolle in 1627. Hiervoor zijn vele, van de hand van ooggetuigen afkomstige, originele stukken gebruikt. Daarnaast wordt een beeld geschetst van al het onderzoek dat ooit naar de circumvallatielinie rondom Groenlo is gedaan. De circumvallatielinie lag in 1627 rond de Stad Grol. De circumvallatielinie, die in tien dagen op bevel van Prins Frederik Hendrik werd aangelegd, diende in 1627 als aanval- en verdedigingslinie rond Grol. De stad was toen in handen van de Spanjaarden en werd terugveroverd door de Prins en zijn Staatse leger. De linie, die ongeveer op drie kilometer afstand als een ring om Grolle lag, is gebouwd door een huurlingen leger bestaande uit ongeveer 30.000 mannen. Dit leger bestond uit verschillende nationaliteiten zoals Hollanders, Schotten, Engelsen en Duitsers. De linie bestond grotendeels uit een wal met daarin stormpalen, zodat men niet tegen de borstwering op kon klimmen, met daarvoor een gracht. Deze gracht was niet overal gevuld met water. Delen die lager gelegen waren werden gevuld met water en in de hoger gelegen gebieden bleef de gracht droog. Daar werd dan een aarden wal aangelegd. De linie had een totale lengte van 16 kilometer en bestond uit 35 elementen, waaronder schansen, veldkwartieren, hoornwerken, redoutes, batterijen, grachten, wallen en loopgraven. Deze laatste werden zigzag aangelegd vanuit de linie richting de stad. Het eerste exemplaar van het boek wordt op woensdag 1 oktober overhandigd aan de commissaris van de Koningin van Gelderland, Dhr. C. Cornielje.

Bron: Streekgids.nl