Nieuwe ontdekkingen in circumvallatielinie

Groenlo 29-12-2007

Satellietfoto’s van Live Search Maps (de tegenhanger van Google Earth) laat nieuwe onderdelen zien van de circumvallatielinie. Dat er ontdekkingen worden gedaan met de satellietfoto’s die op internet staan komt omdat deze in de zomer van 2006 zijn genomen. “Dit was de tweede droge zomer waarin grote delen van de linie rondom Groenlo in het dorre mais en gras zichtbaar werden”, laat Godfried Nijs, webmaster van de website www.circumvallatielinie.nl ons weten. Hij werd door een lezer, naar aanleiding van een eerder verstuurde nieuwsbrief, hierop attent gemaakt. Godfried Nijs heeft samen met stadshistoricus Joep van der Pluijm een virtuele rondvlucht gemaakt op Live Search maps en daar zijn nog meer ontdekkingen gedaan. Deze zijn te zien op www.circumvallatielinie.nl onder het kopje nieuws.

Vooral de foto’s op Live Search van het gebied rond de kern Zwolle zijn zeer interessant. Voor het eerst zijn delen van het kampement van de graaf Ernst Casimir van Nassau gevonden. De gevonden omtrek van het kampement komt exact overeen met de kaart die in 2002 gemaakt is.
De circumvallatielinie, die in 1627 rond de Stad Grol lag, is nu nog steeds voor 80% zichtbaar in het landschap. Dit is een unieke situatie die nergens anders in Europa voorkomt. De circumvallatielinie die in tien dagen op bevel van Prins Frederik Hendrik werd aangelegd diende in 1627 als aanval- en verdedigingslinie rond Grol. De stad was toen in handen van de Spanjaarden en werd terugveroverd door de Prins en zijn Staatse leger. De linie, die ongeveer op drie kilometer als een ring om Grolle lag, is gebouwd door een huurlingen leger bestaande uit ongeveer 30.000 mannen. Dit leger bestond uit verschillende nationaliteiten zoals Hollanders, Schotten, Engelsen en Duitsers.
De linie bestond meestal uit een wal met daarin stormpalen, zodat men niet tegen de borstwering op kon klimmen met daarvoor een gracht. Deze gracht was niet overal gevuld met water. Delen die lager gelegen waren werden gevuld met water en in de hoger gelegen gebieden bleef de gracht droog. Daar werd dan een aarden wal aangelegd.
De linie had een totale lengte van 16 kilometer en bestond uit 35 elementen, waaronder schansen, veld-quartieren, hoornwerken, redouten, batterijen, grachten, vallen en loopgraven. Deze laatste werden zig-zag aangelegd vanuit de linie richting de stad.

Bron www.streekgids.nl