Clemens Cornielje beschermheer van de Circumvallatielinie

Groenlo/Lichtenvoorde 02-10-2008

De Commissaris van de Koningin Clemens Cornielje werd woensdagvond 1 oktober ingehuldigd als de beschermheer van de circumvallatielinie in Groenlo. Dit gebeurde tijdens de overhandiging van het 120 pagina’s tellende boek ‘Kijk op de linie’. Het boek, dat is geschreven door Joep van der Pluijm uit Groenlo en Godfried Nijs uit Lichtenvoorde, werd overhandigd op het provinciehuis in Arnhem.


Foto: Marcel Houwer
V.l.n.r.: Joep van der Pluijm, Godfried Nijs, Commissaris van de Koningin Clemens Cornielje en burgemeester Henk Heijman.Het boek gaat over de 15 kilometer lange circumvallatielinie die op zo’n 2,5 kilometer van Groenlo. Deze werd in 1627 gebruikt als verdedigingslinie en werd gebouwd door Frederik Hendrik. Wat de circumvallatielinie om Groenlo uniek maakt is dat deze voor het grootste deel nog intact in de bodem aanwezig is. Voordat het boek werd aangeboden sprak burgemeester Henk Heijman van de gemeente Oost Gelre. “Eén van de belangrijkste onderdelen van Groenlo Vestingstad is de circumvallatielinie. In Groenlo werd de verdedigingslinie in 1627 door Frederik Hendrik voor het eerst toegepast in de Vaderlandse geschiedenis. Deze linie zal, daar waar mogelijk maar nog niet wetend hoe, weer zichtbaar worden gemaakt. Hiermee zal de economische vitaliteit van Groenlo een impuls krijgen en wordt het cultureel-erfgoed bewaard en beschermd”, aldus burgemeester Henk Heijman. Godfried Nijs vertelde hoe het boek tot stand is gekomen. “Het begon allemaal in 2003. Martin Grevers vloog in de snikhete zomer van 2003 met zijn ultralight vliegtuig over een maïsveld aan de Zwolseweg. De groene lijnen, die zich aftekenden in de verdroogde maïs, verraadden de ligging van de Franse Schans”, vertelde Godfried Nijs. ‘Als die Franse Schans zo duidelijk zichtbaar is, wat zal er verder dan zichtbaar zijn?’ vroeg Godfried Nijs zich toen af. Samen met Martin Grevers heeft hij vervolgens honderden foto’s gemaakt van de linie. Dit leverde zeer veel onderzoekmateriaal op. Ook werden er ontdekkingen gedaan aan de hand van satellietfoto’s van Virtual Earth. “Projectleider Rob de Graaf heeft ons gevraagd, om in het kader van Groenlo Vestingstad, al onze ontdekkingen in boek samen te vatten”, aldus Nijs. De overhandiging van het boek ging gepaard met enig spektakel, verzorgd door de Compagnie Grolle. Plotseling kwamen soldaten van de Compagnie met een man in de zaal. Het bleek dat hij een pakje bij zich droeg welke werd overhandigd aan de Commissaris van de Koningin. De heer Cornielje pakte het pakje uit en daarin zat het eerste exemplaar van het boek ‘Kijk op de linie’. Dit was niet het enige dat werd uitgereikt aan de heer Cornielje. Ook kreeg hij uit handen van de burgmeester een speciaal voor hem op maat gemaakt pak uit de tijd van 1627. Dit pak kreeg hij omdat de Commissaris werd ingehuldigd als de beschermheer van de circumvallatielinie. “Ik heb al vele bezoeken gebracht aan uw gemeente. Eigenlijk ben ik kind aan huis en daarom waardeer ik het des te meer dat u hier vanavond bent met een tegenbezoek. Ik vind het een hele eer dat ik beschermheer mag zijn van de circumvallatielinie. Ik zal mij dan ook als een echte ‘Ivanho’ inzetten. Gelderland kent meerdere linies en al deze linies hebben inmiddels een toeristische functie gekregen en ze zijn op weg om echte toeristische trekpleisters te worden. Bijvoorbeeld de nieuwe Hollandse waterlinie staat nu ook op de kaart en zal veel in worden geïnvesteerd om deze weer zichtbaar te maken. Dit ligt ook in de bedoeling met uw circumvallatielinie”, aldus de Commissaris van de Koningin, dhr. C.G.A. Cornielje. De Commissaris heeft met dit eerste exemplaar van het boek ‘Kijk op de linie’ een uniek boekwerk; het werd namelijk in zijn werkkamer gesigneerd door de auteurs Joep van der Pluijm en Godfried Nijs.

Bron: Streekgids.nl