Oost Gelre aan de slag met Circumvallatielinie

Groenlo 27-11-2008

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre zal de gemeenteraad tijdens de komende raadsvergadering van 16 december 2008 voorstellen een project op te starten met als doel voorbereidingen te treffen voor de bescherming, ontwikkeling en het beheer van de Circumvallatielinie. Het raadsbesluit omvat geen inhoudelijke beslissingen over de Circumvallatielinie. Juist daarover wil de gemeente de komende tijd graag met alle direct betrokkenen in gesprek gaan. Op 2 oktober jongstleden heeft de Commissaris van de Koningin, de heer Cornielje, het beschermheerschap van de Circumvallatielinie op zich genomen. Hij onderkent het unieke karakter van de linie en de mogelijkheden die er liggen om de linie onderdeel te laten zijn van Groenlo Vestingstad. En in het verlengde daarvan de kansen om de economische ontwikkeling van Oost Gelre en Groenlo in het bijzonder een impuls te geven. De Circumvallatielinie is aangelegd in de tijd van de Tachtigjarige Oorlog, tijdens de verovering van Groenlo door prins Frederik Hendrik. De linie loopt als een grote ring rond Groenlo, onder andere via Lievelde en Zwolle. De linie zit al bijna 400 jaar in de grond, soms zichtbaar, vaak onzichtbaar, maar voor het grootste deel intact De aanwezigheid van de linie biedt veel kansen voor de ontwikkeling van het buitengebied, bijvoorbeeld op het gebied van toerisme. De gemeente Oost Gelre wil graag met alle betrokkenen en in het bijzonder met de grondeigenaren praten over de ontwikkeling, bescherming en het beheer van de Circumvallatielinie en heeft daarvoor drie informatiebijeenkomsten gepland: Donderdag 8 januari om 20.00 in Cultureel Centrum De Bron te Groenlo • Maandag 12 januari om 20.00 in Basisschool St. Ludgerus te Zwolle • Woensdag 14 januari om 20.00 in Erve Kots te Lievelde . Inwoners die zich betrokken voelen bij de ontwikkeling van de Circumvallatielinie zijn dan van harte welkom.