Bescherming, verbeelding en beleving van de linie

Oost Gelre 18-05-2011

Het College van B&W heeft het Beeldkwaliteitsplan Grolse Linie 1627 vastgesteld. Volgens wethouder Hoijtink beschrijft het beeldkwaliteitsplan in grote lijnen de bescherming, verbeelding en beleving van de linie. “Het biedt niet alleen de kaders, maar ook de inspiratie om iets met de verbeelding van de linie te doen.” Op 21 juni neemt de raad een besluit over het plan.

De Grolse Linie 1627, voorheen de Circumvallatielinie genoemd, is aangelegd in de tijd van de Tachtigjarige Oorlog, tijdens de verovering van Groenlo door prins Frederik Hendrik. De linie loopt op zo’n 2,5 km in een grote ring rond Groenlo, o.a. via Lievelde en Zwolle. De linie, met een totale lengte van zo’n 15 km, zit al bijna 400 jaar in de grond, soms zichtbaar, vaak onzichtbaar. Wat de Grolse Linie 1627 uniek maakt, is dat deze voor het grootste deel nog intact in de bodem aanwezig is, in agrarisch gebied.

Toerisme bevorderen

De Grolse Linie 1627 heeft volgens wethouder Hoijtink niet alleen cultuurhistorische maar ook toeristische waarde. “Het is onderdeel van de verbeelding van Vestingstad Groenlo, van de 80-jarige oorlog. Het is een toeristische trekpleister die we optimaal moeten benutten, maar waar we ook zorgvuldig mee om moeten gaan. Vandaar de combinatie van beschermen, verbeelden en beleven.”

Op een aantal plaatsen is de linie weer zichtbaar en beleefbaar gemaakt. In de Schans bij Lievelde is de Engelse Schans weer in ere hersteld, compleet met uitkijktoren. Bij Erve Kots is de beleving van de linie gerealiseerd in het onlangs geopende paviljoen. Ook het treintje van recreatiepark Marveld maakt een rit die in het teken staat van beleving van Vestingstad en de Grolse Linie 1627.

Eén beeld uitstralen

Er zijn heel veel grondeigenaren die een deel van de linie over hun grond hebben lopen. Wethouder Hoijtink ziet voor hen mogelijkheden om de linie toeristisch te gebruiken. “Dat varieert van fiets- en wandelpaden tot uitkijkpunten. Maar je kunt op zo’n route bijvoorbeeld ook denken aan een theetuin met een aantal informatiepanelen over de linie. Het Beeldkwaliteitsplan Grolse Linie 1627 moet er voor zorgen dat al die ideeën passen in het beeld dat we van de linie uit willen dragen. We zijn voor de uitvoering van ideeën afhankelijk van de grondeigenaren. Maar we moeten wel samen zorgen voor een goede uitstraling, zoals materiaalkeuze en huisstijl.”

Het Beeldkwaliteitsplan Grolse Linie 1627 wordt op 6 juni behandeld in de Commissie Ruimte en Wonen. Op 21 juni neemt de raad een besluit.