Archeologen kijken mee bij herinrichting

Groenlo 06-12-2005

Tijdens het nieuw bestraten van het pleintje voor de oude Calixtuskerk op de Markt zijn er oude muur/fundering resten gevonden. “Het gaat om een gebouwtje dat rond 1800 verdween en waarschijnlijk dienst heeft gedaan als lijken- of brandweerhuisje,” aldus Roy Oostendorp van de gemeente Groenlo; onder andere belast met Monumentenzorg en Archeologie. Omdat er opnieuw bestraat gaat worden en daarvoor grond wordt afgegraven is er archeologische begeleiding. Dit houdt in dat er door een archeoloog wordt mee gekeken tijdens de werkzaamheden.Het gebo uw was volgens Oostendorp ongeveer vijf bij zes meter. “Op de ontdekte muur zijn ook botresten gevonden. Deze waren waarschijnlijk afkomstig van ontruimde graven.” De gevonden sporen worden ingemeten en in kaart gebracht. De archeologen kijken over de schouder mee, omdat de gemeente verwacht dat er iets interessants gevonden kan worden. Tijdens de herinrichting van de binnenstad zullen er nog enkele plaatsen zijn waar wordt mee gekeken. Dit zal zijn bij de Beltrummerpoort. Hier zal doormiddel van in de grond prikken de loop van deze stadspoort worden bepaald. In de bestrating zal dan duidelijk aangegeven worden waar de poort ligt. Ook in de Nieuwestraat op de plaats waar de ‘oude’ Nieuwe Poort heeft gelegen op de kruising Bastionstraat/Nieuwestraat/Barakkenplaats zal een archeoloog ter plaatse zijn.

Bron: Streekgids.nl