Overluit boek 1659-1751 door Jan Boekelder

Groenlo 13-07-2006

De Oudheidkundige Vereniging Groenlo komt met een nieuwe uitgave van de hand van Jan Boekelder, uit te geven in de Groenlose Historische Reeks. Dat is het zesde boek van Jan in deze reeks! De voorgaande vijf omvatten registers op doopboeken, op huwelijken en op overledenen. Met behulp van deze alfabetisch opgezette registers kunnen mensen die op zoek zijn naar hun voorouders deze heel snel traceren. En zijn ze verlost van het uren en dagen speuren in hele oude boeken. Dat werk is allemaal voor hen gedaan door Jan Boekelder!

Naast een flink aantal artikelen heeft Jan Boekelder ook nog drie boeken gepubliceerd die betrekking hebben op zijn geboortestreek: het Zieuwent. Dat zijn de genealogie Boekelder, de genealogie Wopereis en de historie van het Zieuwent (geschreven samen met zoon Raymond). Dit boek telt 400 bladzijden!

Nu komt daar het “Overluit” boek bij. Dit boek is onlangs tijdens jaarvergadering van de Oudheidkundige Vereniging Groenlo gepresenteerd. De officiële titel luidt: “Dooden van die kercke tot Groll, rekeningen van kerkmeesters ‘overluit’ boek” en betreft de parochie Groenlo waartoe in die tijd behoorden: Avest, Beltrum, Eefsele, Groenlo, Harreveld, Lievelde, Lintvelde, Vragender, Zieuwent en Zwolle.

Het samenstellen van een dergelijk register kost heel veel tijd, maar Jan heeft zich daar voor de zesde keer volijverig op gestort. In dit “overluit” boek van 147 pagina’s staan de namen van meer dan 6000 personen waarvoor geluid is bij hun overlijden, tussen 1659 en 1751. Er staat zelfs bij wat het koste: 10 stuivers voor de grote klok voor een volwassene en vijf stuivers met de kleine klok voor een kind. Opvallend is dat de prijzen in deze 90 jaar onveranderd zijn gebleven, kom daar nu eens om!

Ruud Kaak heeft de tekst anders ingedeeld zodat hij beter hanteerbaar is en hij heeft tevens een alfabetisch register gemaakt en nog wat statistische gegevens er aan toegevoegd. Het is dan ook een geweldig hulpmiddel voor genealogen.

De Oudheidkundige Vereniging Groenlo wil Jan Boekelder natuurlijk bijzonder hartelijk danken voor dit zesde register dat hij vervaardigd heeft voor de genealogisch geïnteresseerden.
“En Ruud Kaak willen we bedanken voor zijn bijdrage om dit register nog beter hanteerbaar te maken.”
Het “Overluit” boek zal dit najaar voor iedereen verkrijgbaar zijn voor een prijs van 9,50 euro. Tijdens de vestingstadfeesten op donderdag 20 juli zullen een tweetal exemplaren ter inzage liggen in de stand van de Oudheidkundige Vereniging Groenlo.
Ieder die dat wenst, kan zich aldaar inschrijven voor een exemplaar. U kunt zich ook rechtstreeks wenden tot het secretariaat.

Bron: OVG.NU / Streekgids.nl