Opgravingen Beltrummerpoort 6

Groenlo 17-05-2004

De Archeologen zijn maandag, dag zes van de opgraving bij de Beltrummerpoort aan de hoek Houtwal / Beltrumsestraat, een stukje wijzer geworden over de historie van Groenlo. Maandagmorgen zijn de archeologen op zoek gegaan waar de middeleeuwse gracht heeft gestroomd. Deze is gevonden en ook een zandbank of een eiland dat in deze gracht heeft gelegen. De aangetroffen grondsporen lijken te duiden op een landtong of aarden wal in de middeleeuwse gracht, maar oude kaarten van de vesting laten hierover niets zien. Dinsdag moet blijken hoe de opbouw van de onder- en hoofdwal bij de poort opgebouwd was. Of de aangetroffen “zandbank” een natuurlijk element in de gracht was of dat deze door mensen aangelegd is, moet nog duidelijk worden. De meest bijzondere vondst vandaag is een deel van een tinnen bord. Deze is opgegraven buiten de poort en is dus waarschijnlijk 16e eeuws. Tevens is er een houten(water)put gevonden, waarvan men zou denken dat die oud zou zijn, maar deze is laat negentiende eeuw of begin twintigste eeuw. De put zou op een binnenplaats hebben gestaan. Dit is de tweede (water)put die is gevonden in de bouwput. De eerste put die van steen was, is ook laat negentiende eeuws. De interesse naar de opgraving wordt met de dag groter. In overleg met aannemer en archeoloog wordt aan het eind van het onderzoek nader bekeken of een representatief deel van het metselwerk uit de put getakeld kan worden. Hierover moet de gemeente nog een standpunt innemen. Als het onderzoek het toelaat organiseren Becker & Van der Graaf, WBC Bouw en de Gemeente Groenlo op zaterdag 22 mei a.s. een open dag. Belangstellenden kunnen dan onder begeleiding deopgravingslocatie bezoeken.

Bron: Streekgids.nl