Opbouw bolwerk van 1627 is duidelijk

Groenlo 27-07-2007

Stadshistoricus Joep van der Pluijm en archeoloog Eric van der Kuijl kunnen zich een prima beeld vormen van hoe in 1627 het Mussenbergbolwerk eruit moet hebben gezien. Sinds maandag 16 juli heeft het archeologisch bureau Synthegra onderzoek gedaan naar sporen hoe de opbouw is geweest van het Mussenbergbolwerk (Kanonswal, Noorderbastion). Daarvoor zijn op het bolwerk vier sleuven gegraven. Tijdens het graven zijn zeer veel musketkogels en enkele kanonskogels gevonden. Op 19 juli was er een excursiemoment waar belangstellenden konden komen kijken en vragen stellen aan de archeologen.


Belangstellenden krijgen uitleg over het archeologisch onderzoek.

“We hebben een tijdje de naam Noorderbastion gebruikt voor de kanonswal, maar die naam kunnen wij niet blijven handhaven omdat nog geen 300 meter verderop, op de Maliebaan in Groenlo, ook een bastion zal worden gebouwd. Daarom hebben we er voor gekozen om de oorspronkelijke namen, het ‘Mussenbergbolwerk’ voor de kanonswal en ‘Scherpenberg’ voor het bastion op de Maliebaan te gaan gebruiken”, vertelt Joep van der Pluijm, terwijl zich donderdag 19 juli op het Mussenbergbolwerk steeds meer belangstellenden om hem heen verzamelen. “We zien nu een kleiner bolwerk dan dat het oorspronkelijk was”, aldus Van der Pluijm. De wallen liepen in 1627 nog een heel stuk door in de hierachter gelegen tuin van Jaap Cannegieter.

Tijdens het archeologisch onderzoek is duidelijk geworden waar in 1627 de ‘bedekte weg’ heeft gelopen. Deze liep voor het bolwerk langs en op deze weg konden soldaten zich bewegen zonder dat ze eventueel door musketkogels werden geraakt.
“Om het Mussenbergbolwerk weer beleefbaar te maken is niet alleen archeologisch onderzoek nodig maar ook literatuur onderzoek om er achter te komen hoe het bolwerk in 1627 eruit zag”, aldus Van der Pluijm.

In 1627 konden soldaten, zonder dat deze geraakt werden door vijandelijk vuur, zich vrij bewegen op het bolwerk. Dat was omdat het bolwerk was voorzien van een aarden muur van ongeveer 1,80 hoog. Als de soldaten wilden schieten dan konden ze op een banket gaan, dat zich voor de aarden muur bevond. “Wat wij door de opgravingen onder andere te weten wilden komen is waar zich precies dat opstapje (Banket) bevond. Dit zou in de lagen grond nog te zien moeten zijn”, vertelt Van der Pluijm.

De bedekte weg heeft volgens Van der Pluijm onder het bolwerk tussen de bomen gelopen. Ook deze weg zal in ere herstelt worden. Dan heeft onder aan de gracht ook een dijk van 1.80 hoog gelegen. Deze dijk maakte het voor de soldaten mogelijk dat zij zich veilig over de bedekte weg konden bewegen. Ook deze dijk die zich strak aan de gracht heeft bevonden zal worden hersteld. Dat betekent overigens dat rondom het Mussenbergbolwerk de visplekken voor de sportvissers waarschijnlijk verloren gaan. “Als we de dijk 1.80 hoog maken en een toerist loopt hier langs dan ziet deze de overkant niet. De kans dat we de dijk op die hoogte maken is dan ook klein. Dit wordt op een andere manier opgevangen. De weg langs de gracht zal 50 centimeter worden opgehoogd. Door deze handeling hoeft er ook geen zand bij de bomen worden weggehaald. Je kunt wel aanaarden maar niet ontaarden”, legt Van der Pluijm uit.

Volgens Van der Pluijm zijn er nog wel enkele vragen. “Waar moeten wij de wandelpaden maken voor de toerist? Tevens moeten er veiligheidsmaatregelen worden genomen als het Musselbergbolwerk weer in zijn oorspronkelijk staat zal worden hersteld. De wallen zijn namelijk in 1627 veel steiler geweest. Maar hierover zal na het realiseren van de bestektekeningen worden gesproken”, aldus van der Pluijm.

De eerste resultaten van de reconstructie van het Mussenbergbolwerk zullen nog dit jaar gerealiseerd moeten zijn.

Bron: Streekgids.nl