Mussenbergbolwerk krijgt opknapbeurt

Groenlo

De gemeente Oost Gelre gaat nog dit najaar het Mussenbergbolwerk in Groenlo flink opknappen. Het college van B.W.V heeft deze week het definitief ontwerp vastgesteld. Het ontwerp heeft breed draagvlak bij de verschillende belangenverenigingen. Wethouder René Hoijtink: “Het is een ontwerp dat breed gedragen wordt. Met het opknappen van het Mussenbergbolwerk wordt de uitstraling van Groenlo Vestingstad verstevigd en verbeterd.”Breed draagvlak
Het ontwerp wordt in Groenlo breed gedragen. Verschillende belangenverenigingen zijn betrokken bij het voortraject, onder andere Stichting Mooi Groenlo, de Compagnie/ Stichting Vrienden van het Grols Kanon, de Oudheidkundige Vereniging Groenlo en de Klankbordgroep Grolse Weiden. Ook de Monumentencommissie is geinformeerd en was positief.Convenant provincie
Vorig jaar heeft de gemeente Oost Gelre een convenant gesloten met de provincie Gelderland voor het uitvoeren van verschillende projecten in Groenlo Vestingstad. Het opknappen van het Mussenbergbolwerk is een onderdeel van dit convenant. De provincie cofinanciert het project voor 50%.Werkzaamheden
Het opknappen van het Mussenbergbolwerk draagt bij aan het zichtbaar en beleefbaar maken van het vestingstadbolwerk. Het bolwerk bestaat uit twee gedeeltes. Een 17e-eeuws gedeelte dat terug te vinden is in de vestingwallen en borstwering. Dit verwijst terug naar het vestingstadverleden. Het andere deel is 19e-eeuws, het gaat dan om het parkgedeelte. Beide delen worden opgeknapt. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het onderhoud aan paden en opgangen, het herstellen van de vestingwallen, het kappen van opschot en verplaatsen vestingwerkmeubilair (bijvoorbeeld banken en informatieborden).Planning
De aanbestedingsprocedure gaat na deze week van start. In september 2011 gaan de werkzaamheden van start en deze zijn voor het eind van het jaar afgerond.

Bron: Gemeente Oost Gelre