Jaarvergadering 2006

Groenlo 23-06-2006

De Oudheidkundige Vereniging Groenlo houdt op maandag 3 juli aanstaande haar jaarvergadering in brouwerij de Klok / de Lange Gang, aanvang 20.00 uur. Hiervoor zijn de leden van de Oudheidkundige Vereniging Groenlo van harte uitgenodigd, maar ook geïnteresseerde niet-leden zijn van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen.
Naast de gebruikelijke verslagen van de secretaris, penningmeester en de kascommissie, zullen er twee leden het bestuur verlaten te weten: Joop Hubers en Jos Roorda. Zij stellen zich niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor te benoemen tot nieuwe bestuursleden Gerard Platter en Henny Garstenveld. Daarna volgt de overhandiging van het eerste exemplaar van het Overluitboek aan de samensteller, Jan Boekelder. Dit is het zesde boek van de hand van Jan Boekelder. Verder zijn er nog de mededelingen en wordt er aandacht besteed aan de excursie die in september plaats zal vinden.
Na de pauze zal Wim Scholtz uit Winterswijk een lezing houden onder de titel: “Behoedet uns, her, voer sunde und schendt, bewart dit hus vor ungeluck und brant. Dit uit 1625 daterende opschrift bevindt zich op de Grolse stadsboerderij. Deze lezing gaat over de problematiek van brand in het verleden in onze streken. Hierbij komen aan de orde zaken als stadsbranden en bestrijding van brand, maar ook nu grotendeels onbekende begrippen als donderbeitels, donderbaard en donderbezems krijgen aandacht. En tenslotte zal Wim Scholtz nog het een en ander vertellen over spreuken met betrekking tot brand en gedenkstenen die herinneren aan een brand.

Bron: www.streekgids.nl