Jaarvergadering 2003

Groenlo 10-06-2003

De Oudheidkundige Vereniging Groenlo houdt op maandag 16 juni haar algemene ledenvergadering in brouwerij de Klok / de Lange Gang, aanvang 20.00 uur. Hierbij zijn de leden van de Oudheidkundige Vereniging Groenlo van harte uitgenodigd, maar ook geïnteresseerde niet leden zijn van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen, om op een ontspannen en gezellige wijze eens een indruk te krijgen waar de Oudheidkundige Vereniging Groenlo voor staat. Naast de gebruikelijke verslagen van de secretaris, penningmeester en de kascommissie vindt er tevens een herverkiezing plaats van twee leden van het bestuur, te weten dhr. B. Verheij, voorzitter en dhr. H. Garstenveld, penningmeester. Beiden stellen zich herkiesbaar voor een nieuwe bestuursperiode. Na de pauze zal Roy Oostendorp de avond opluisteren met een dialezing over de restauratie van de toren van de Nederlandse Hervormde Calixtuskerk. De dialezing zal gaan over de geschiedenis en bouwhistorie van de toren, de aanleiding en noodzaak tot restaureren en de uitvoering. Enkele bijzondere voorvallen in de geschiedenis zullen belicht worden, zoals de grote brand in 1836, de restauratie in 1953, de relatie tussen kerk- en toreneigenaar en de relatie tussen Grolsch en de toren. Het zal geen intensief bouwkundig verhaal worden, met ingewikkelde vaktechnische termen, maar een eenvoudig te volgen verhaal waarbij de belangstelling voor de bouwhistorie hopelijk gewekt wordt. Ook het feit dat de toren niet toegankelijk is, geeft deze gelegenheid een goed beeld van het gebouw en haar constructie. Inmiddels heeft de Oudheidkundige Vereniging Groenlo aansluiting gezocht bij de gemeentelijke website. Vervolgens kan het onderwerp “Algemeen” worden aangeklikt, dan “Geschiedenis”, vervolgens “Oudheidkunde”.