Grols Verleden gewijd aan Burger Harmonie

Groenlo 03-11-2002

De Oudheidkundige Vereniging Groenlo heeft weer drie nieuwe uitgaven op de plank liggen. Het betreft één nieuwe uitgave van Grols verleden, nr. 4, geheel gewijd aan het 75-jarig bestaan van de Groenlose Burgerharmonie en twee nieuwe uitgaven in de Groenlose Historische Reeks.

Als een vereniging 75 jaar bestaat dan is er in dat tijdsbestek meestal heel veel gebeurd. Een historische terugblik ligt dan voor de hand. De Oudheidkundige Vereniging Groenlo heeft aan het bestuur van de Groenlose Burgerharmonie de suggestie gedaan om een historische publicatie te wijden aan dit heugelijke feit. Hier is direct enthousiast op gereageerd. Na een paar korte, inleidende besprekingen zijn Sylvia Wentink-Oldenkotte en Henny Garstenveld van de Oudheidkundige Vereniging Groenlo aan het werk gegaan met Martine Jansen-Mientjes en Jan ten Brincke van de Groenlose Burgerharmonie. Met hulp van velen zijn zij erin geslaagd een mooi boekwerkje af te leveren.

Er wordt zowel aandacht besteed aan de feitelijk gebeurtenissen, als aan de maatschappelijke achtergronden, als aan leuke voorvallen. Het geheel is bovendien rijkelijk voorzien van foto’s. Samenvattend kan er gesproken worden van een fraaie weergave van ,75 jaar Groenlose Burgerharmonie: De officiéle overdracht van het eerste exemplaar vond plaats in Cultureel Centrum “De Bron” te Groenlo, afgelopen zaterdag, tijdens het jubileumconcert van de Groenlose Burgerharmonie. Het was de heer Ben Verheij, voorzitter van de Oudheidkundige Vereniging Groenlo, die het prachtige boekwerkje aanbood aan de voorzitter van de Groenlose Burgerharmonie de heer Henk Nijhof. Vanaf maandag 4 november is het verkrijgbaar bij boekhandel Wiegerink te Groenlo en bij het secretariaat. Leden van de Oudheidkundige Vereniging Groenlo krijgen Grols verleden nr.4 zoals gebruikelijk gratis.

In de Groenlose Historische Reeks heeft de Oudheidkundige Vereniging Groenlo sinds kort de beschikking over twee nieuwe genealogische registers, gemaakt door de heer T.R.G. te Marvelde. Nummer 10 van deze Groenlose Historische Reeks bevat de bewerking van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde gemeente Groenlo periode 1684-1811. Register nummer 11 bevat de bewerking van het “Doodenboeck” van Groenlo periode 1760-1811. Genealogische registers vergemakkelijken het onderzoek voor geïnteresseerden naar hun voorouders: geen lange speurtochten meer in – vaak moeilijk leesbare – doopboeken, overlijdensregisters of andersoortige registers. Met behulp van de daaruit samengestelde registers is het opzoeken van voorouders een fluitje van een cent, De Oudheidkundige Vereniging Groenlo prijst zich dan ook gelukkig dat zij door de noeste arbeid van de heer J.Boekelder , in staat is geweest al een vijftal van deze registers uit te geven in de Groenlose Historische Reeks. Nu de heer Boekelder gestopt is met deze bezigheden werd de fakkel overgenomen door de heer te Marvelde. Het begin van het historisch onderzoek van de heer te Marvelde was – zoals meestal in dit soort situaties – het onderzoek naar zijn eigen voorouders. Hij is nog steeds bezig met het samenstellen van deze registers en streeft ernaar om binnen afzienbare tijd nog meer resultaten van zijn genealogisch speurwerk beschikbaar te stellen voor geïnteresseerden.
Geïnteresseerd? Deze registers zijn alléén verkrijgbaar bij het secretariaat.

Bron: Streekgids.nl