Archeologisch onderzoek Beltrummerpoort gaat door

Groenlo 19-02-2004

De Gemeente Groenlo heeft afgelopen vrijdag overeenstemming bereikt met WBC Projecten BV uit Winterswijk over het archeologisch onderzoek naar de Beltrummerpoort. WBC wil op de hoek Beltrumsestraat/Houtwal een appartementencomplex met parkeerkelder bouwen, maar zal hierdoor op de fundamenten van de 17e eeuwse stadspoort stuiten. Dit is reeds in een vroeg stadium aan WBC kenbaar gemaakt. Nadat de bestaande gebouwen waren gesloopt, is de gemeente Groenlo begonnen met een onderzoek. Het kort verkennend onderzoek heeft enig muurwerk blootgelegd, maar geen uitsluitsel kunnen geven over de poort. Vervolgens is een grondradaronderzoek gehouden waardoor zonder graafwerk muurresten opgespoord kunnen worden. Helaas leverde dit onderzoek, door de aanwezigheid van veel losse puindeeltjes, weinig concrete informatie op.

Er wordt aangenomen dat het grootste deel van de poort binnen de bouwput ligt en een deel in de openbare weg. Hierdoor legt dit een grote claim op het bouwplan. Behoud is daarom financieel gezien onhaalbaar. Indien toch zou blijken dat een deel van de poortfundering in te passen valt, zal WBC dit nader bekijken. De Gemeente Groenlo zal bij de herinrichting van de Beltrumsestraat aandacht schenken aan het visualiseren van de poort in het straatwerk

Elk nadeel heeft een voordeel, wat betekent dat er nu wel grondig en uitvoerig onderzoek gedaan kan worden naar de bouwwijze en constructie van dit imposante bouwwerk uit Groenlo’s meest roemruchte periode uit de geschiedenis.

De kosten voor het onderzoek zullen in principe door WBC gedragen worden, met subsidie van de Gemeente Groenlo en de Provincie Gelderland. Het onderzoek zal uitgevoerd worden door het bureau Becker & Van de Graaf uit Nijmegen en zal plaatsvinden in mei. Voorafgaand aan het onderzoek zal eerst een damwand geplaatst worden om de bouwput uit te kunnen graven. Na het onderzoek worden de resten opgenomen en uit de put verwijderd. De vrijkomende stenen zullen indien mogelijk worden bewaard om te gebruiken voor eventuele toekomstige reconstructies van stadsmuren.

De Gemeente Groenlo is zeer positief over de samenwerking met WBC en beschouwt dit project als pilot voor toekomstige opgravingen in de binnenstad van Groenlo, zeker als de reeds geldende verplichting volgend jaar definitief wordt opgenomen in de Monumentenwet. Dit verplicht “verstoorders” van het bodemarchief onderzoek te doen naar archeologische waarden.