11e Oost-Gelderse Contactdag Groenlo

Groenlo 16-09-2006

Op zaterdag 16 september wordt de 11e Oostgelderse contactdag voor genealogie, boerderij- en streekgeschiedenis gehouden. Op deze contactdag kunnen mensen die zich bezig houden met genealogie, boerderij- en streekgeschiedenis in Oost-Gelderland zien wat voor informatie op dit gebied allemaal beschikbaar is. Ook kunnen de bezoekers op ongedwongen wijze met elkaar in contact komen om informatie uit te uitwisselen.
De contactdag staat in het teken van het ‘Festival Gelderland 1900 – 2000. Deze besteedt speciale aandacht aan de cultuurhistorische waarden van de 20e eeuw in Gelderland. Een kenmerkende ontwikkeling in deze periode was de opkomst van de zuivelindustrie.

Nagenoeg elk dorp heeft een zuivelfabriek gekend. Op de Contactdag is er een presentatie en expositie over de geschiedenis van de zuivelindustrie in de 20e eeuw in Gelderland.
Als standhouders zijn op deze Contactdag aanwezig genealogische verenigingen, oudheidkundige en cultuur-historische verenigingen, uitgevers op het gebied van (streek)geschiedenis, archieven: bibliotheken: aanbieders van genealogische computerprogramma’s, antiquariaten enz. Op deze Contactdag treft u standhouders uit Nederland aan maar ook enkele uit het Duitse grensgebied. Ook is er aandacht voor hoe internet als bron van informatie gebruikt kan worden bij genealogisch onderzoek.
De Contactdag wordt gehouden in het Cultureel Centrum ‘De Bron. in Groenlo, Buitenschans 3. Bezoekers zijn welkom van 10.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis.
De Contactdag wordt gezamenlijk georganiseerd door de volgende organisaties: Oudheidkundige Vereniging Groenlo: Vereniging voor Oudheidkunde te Lichtenvoorde: Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Achterhoek en Liemers: Oostgelderse Stichting voor Genealogie en Boerderijonderzoek (OSGB)

Bron: www.streekgids.nl