ANBI

De OVG heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling. De Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is in het kader van de belastingheffing in het Koninkrijk der Nederlanden gedefinieerd in artikel 2 lid 3 en 5b van de Algemene Wet Inzake Rijksbelastingen.

Bankgegevens:

IBAN:   NL93RABO0323 404 820

RSIN nummer:

8164.24.421

Kamer van Koophandel nummer:

40102565

Contactgegevens:

E-mail: info@ovgroenlo.nl

Tel: 06-46614086

Bestuurssamenstelling:

Hiervoor verwijzen wij u naar: bestuurssamenstelling

Beleidsplan:

Hiervoor verwijzen wij u naar het vigerend: Beleidsplan

Beloningsbeleid:

De Oudheidkundige Vereniging Groenlo kent geen beloningen toe aan de vrijwilligers.

Doelstelling:
  • het bestuderen van de rijke historie van Groenlo en omstreken;
  • het bevorderen van de kennis van deze historie;
  • het uitgeven van het historisch blad ‘Grols Verleden’
Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Hiervoor verwijzen wij u naar: Excursie

Financiële verantwoording: