Nieuwe uitgave ‘Grols Verleden’

Groenlo 10-11-2003

Nummer 5 van het tijdschrift, Grols Verleden, heeft door allerlei oorzaken iets langer op zich laten wachten dan oorspronkelijk de bedoeling was, maar nu ligt het er dan toch. Het eerste artikel van de hand van het inmiddels bekende schrijversduo Sylvia Wentink-Oldenkotte en Henny Garstenveld geeft een brede blik op de geschiedenis van het roemruchte hotel De Moriaan. Na een korte historische inleiding is het artikel verder gewijd aan de periode dat de familie De Jong daar de scepter zwaaide. Heel veel zaken komen aan de orde zodat de lezer niet alleen een goed inzicht krijgt in hoe het er toen aan toe ging in een dergelijk hotel maar ook bijzondere gebeurtenissen al of niet van komische aard krijgen ruimschoots aandacht. Alles tezamen dus een interessant beeld van een hotel dat een belangrijke rol heeft gespeeld in het sociale leven van Groenlo en omgeving. Willy Lansink beschrijft in zijn artikel de geschiedenis van het muziekgezelschap Con Brio gedeeltelijk aan de hand van archiefstukken maar vooral ook met behulp van gesprekken met mensen die het allemaal nog hebben meegemaakt. Het artikel is een interessante mengeling van wetenswaardigheden over de muzikale ontwikkelingen en het sociale gebeuren. En dat laatste levert menig leuk kijkje op toenmalige gewoonten en gebruiken. Het derde artikel is van de hand van Dick Kuit, getiteld Grol en Simancas. Na een historiografische inleiding over Groenlo in de 80-jarige oorlog en de periode kort daarvoor beschrijft hij zijn bezoek aan de archieven van Simancas in Spanje en zijn belevenissen aldaar. Met als hoogtepunt het vinden van een paar brieven die (gedeeltelijk) betrekking hebben op Groenlo en die geschreven zijn tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621). De brieven laten zien dat er tijdens dat bestand ook gewerkt is aan de vestingwerken van Groenlo. Al met al dus weer wat meer informatie over deze voor Groenlo zo belangrijke periode. Aan het eind van het artikel wordt een oproep gedaan tot verder onderzoek; de redactie zou het natuurlijk zeer op prijs stellen als deze oproep gehoor zou vinden bij andere potentiële schrijvers. Grols Verleden is vanaf deze week verkrijgbaar bij Boekhandel Wiegerink en bij het secretariaat.