Hieronder ziet u een overzicht van alle ‘overige boeken’. Zo noemen wij de boeken over Groenlo die door andere instanties zijn uitgegeven. Wij tonen u een zo compleet mogelijk overzicht van alle overige uitgaven over de geschiedenis van en in Groenlo. Uitgaven van particulieren, verenigingen, bedrijven, enz.
Voor meer info over een specifieke uitgave: klik op het pijltje onder de afbeelding.

Geschiedenis van de Enclave Groenlo Lichtenvoorde

1966 – 251 pagina’s

Uitgave De Walburg Pers Zutphen. Het eindresultaat van Thielen’s studie van de geschiedenis van de kerkelijke ontwikkelingen en verhoudingen in het oosten van de Gelderse Achterhoek, speciaal de enclave Groenlo-Lichtenvoorde is in deze uitgave vastgelegd:

 • De katholieke enclave Groenlo-Lichtenvoorde
 • Het missiegebied
 • Kerstening en kerkorganisatie in het Gelders deel van het bisdom Munster
 • Het Munsterse kerspel
 • Groenlo voor de Hervorming
 • De Havezate Harreveld
 • De Heerlijkheid Borculo
 • De kerkelijke indeling na 1559
 • Reformatie
 • Onder de Hollandse zending
 • Moeilijke jaren
 • Hollandse zending en jurisdictiestrijd
 • Een Gouden Eeuw
 • Duitse kloosters in de Gelderse Achterhoek
 • Oude en nieuwe parochies.

door: Th.A.M. Thielen

Kroniek van Groenlo

1969 – 261 pagina’s

Uitgave Gysbers & Van Loon MCMLXIX Arnhem.
Chronologisch overzicht van de historie der oude veste Grol in de wentelingen der eeuwen.
‘Aan de jonge generatie van de oude veste Grol wordt dit boekje opgedragen. Het eren en in stand houden van de overblijfselen uit Grols glorietijd als vestingstad is niet alleen een ereplicht ten opzichte van onze voorouders en van hen, die na ons komen, maar ook een bewijs van moderne beschaving.’

 • Primitieve nederzetting aan de oever van de Slinge.
 • Van de oude nederzetting uit hout en leem, tot het begin van de bouw der stad in 1234.
 • De aanvang van de bouw der stad in 1234.
 • Hendrik van Borculo verkoopt in 1236 de Curtis Grunloh aan Otto II van Gelre.
 • Reinoud I van Gelre verleent Grunloh stadsrechten. Het kasteel Marhulzen wordt reeds genoemd. Het eerste Gilde, in 1306 opgericht, bestaat heden nog. Het is het kleermakers en bontwerkersgilde.
 • De eerste Vicarie gesticht.
 • De ommuring der stad in 1327-1334. Twee eeuwen van rust en welvaart.
 • Het oude Gasthuis aan de Wehme gesticht door Pastoor Herman van Mattelier in 1381.
 • De kapel te Vragender gebouwd.
 • De vestingbouw in opdracht van Karel V 1548-1555.
 • Maurits verovert Grol.
 • Van de eerste belegeringen en gevechten. Het Erve Marveld reeds genoemd.
 • Ambrosius Spinola herovert Grol.
 • Frederik Hendrik trekt Grol binnen op 19 augustus 1627.
 • De Veste op het hoogtepunt van gevechtskracht en weerbaarheid. Als trouwe wachter aan de Oostgrens.
 • Christoffer Bernhard van Galen (bommenberend) verovert Grol in 1672.
 • Het Leprozenhuis op een eilandje in de molenkolk.
 • De achttiende eeuw.
 • Stadhouder Willem V bezoekt de oude Veste.
 • De Franse overheersing.
 • Lodewijk Napoleon bezoekt Grol.
 • Het einde van het prachtige antieke Grol, sloping van de twaalf ronde verdedigingstorens, de muurresten en zelfs van alle stadspoorten.
 • Herinneringen aan het oude Grol.
 • De buitentuin Pomona.
 • Sprookjesstad.
 • Een belangrijke Muntenvondst omtrent het Erve Roerdink in 1875.
 • In 1850 stuit men op onderaardse gangen en kanonkelders.
 • De Beekmansschat.
 • Van de donkere Kerkers onder het stadhuis.
 • Verdwenen gebruiken.
 • Nog levende gebruiken.
 • Het Carillon in de stadstoren.
 • Namen der Stadscommandanten in de Vestingtijd.
 • Lijst van Burgemeesters.
 • Lijst van Gemeente secretarissen.
 • Lijst van Pastoors vóór en na de Reformatie.
 • Lijst van Predikanten der Ned. Hervormde Gemeente.
 • Lijst van Notarissen. Lijst van Kantonrechters.
 • Historieschrijvers en uitgevers over de Grolsche Geschiedenis.
 • De Stadsomroeper nog in functie.
 • Nog aanwezige Kerkschatten van de Katholieken, de Ned. Hervormden en het Israëlitische kerkgenootschap.
 • Grolsche Grollen.
 • Gewaardeerde medewerkers aan de totstandkoming van de Kroniek van Groenlo.
 • Het Bestuur van het Grolsch Museum.
 • Het Gemeentebestuur van Groenlo. Enkele suggesties van het Museum aan het Gemeentebestuur.
 • Het Bestuur van de Stichting Ziekenzorg.
 • Grolsche Snippers
 • Militair vertoon.
 • De Graven van misdadigers gevonden.
 • Het Gasthuis en Provisoriefonds.
 • Van Kinderen en Keersen.
 • Van eeuwenoude Kerkpaadjes.
 • Het oude Erve ‘t Grotenhuis aan de Aaltense Dijk.
 • Het voormalige Klooster Haus Bethlehem te Zwillbrock.
 • Uit de Kevelderstraat en over het oudste Bedrijf te Groenlo.
 • Belangrijke Industrieën te Groenlo eind november 1969.
 • Uit een dorp genaamd het ,,achterlicht” van Groenlo.
 • Op zoek naar gouden Gedenkpenningen uit 1627.
 • Het schilderij Frederik Hendrik voor Grol in 1627 in bruikleen van het Koninklijk Huis
 • Over de St. Victorsdom te Xanten.
 • Het bunt twee harde warkers.
 • Oud Grolsch Kindergebedje.

door: W.P. Vemer

In de Stat van Grol

1977, 96 pagina’s

Een portret van 700-jarig Groenlo
Groenlo februari 1977

 • Een ‘ampat’ stadje
 • Grol of Groenlo
 • Begraven Landkaart
 • Achterhoek – Boerenhoek
 • Wat doot de eier?
 • De alentonne
 • ‘t Olde Grolle
 • Groenlo’s kinderjaren
 • Het Gilde teert
 • Vrijheid in het rood
 • Troost aan eenzame schapen
 • Groenlo stap voor stap
 • In Grolse kringen

door: Adriaan Buter

Groenlo, Gisteren Vandaag

1981 – 97 pagina’s

Foto’s en reproducties Henk Westerveld. Druk Grafisch Bedrijf De Graafschap Aalten.
Met dank aan: Archief Gemeente Groenlo, Staring Instituut, Oudheidkundige Vereniging de Graafschap, Gelderlander Archief, Rabobank Groenlo.
Een serie vroeger en nu foto’s. De oudste foto’s van Groenlo vergeleken met de toestand zoals deze was in 1981.

door: Harrie Blanken

Als ik de toren zie…..

1983 – 72 pagina’s

Redactiecommissie: Harrie Blanken, Joan Bruggeman, Wim Roerdink, Valentijn Smit en Piet Engel, eindredactie Harrie Blanken.
Druk: Drukkerij Emaus Groenlo

Veel zwart-wit foto’s over de geschiedenis van de R.K. Calixtus:

 • 75 jaar nieuwe Calixtus
 • Veranderingen in de kerk
 • Groenlo: ook kerkelijk rijke
  historie
 • De wereld rond
 • Herinneringen aan deken Hooijman
 • Lijst van kerkmeesters
 • Kapelaans vanaf 1908.

door: diverse auteurs

Van Kloosterschool tot Graafschap College

2004 – 36 pagina’s

Ruim 150 jaar onderwijs aan de Grolse Gracht:

 • Aan de Grolse gracht
 • Geloof en onderwijs
 • De maatschappelijke toestand in Groenlo
 • De zusters van Roosendaal
 • Verdere groet omstreeks 1860
 • Het pensionaat
 • Meisjesschool St. Joseph
 • De huishoudschool
 • Veranderingen
 • Van MHNO naar MDGO 1982-1990
 • Nieuwbouw?
 • Veranderingen in het kwadraat
 • Naar een Regionaal Opleidingscentrum
 • De laatste jaren
 • Schooljaar 2003-2004
 • In vogelvlucht
 • Ten slotte.

door: Annie Ribbers-Orriens

De Grolse Gracht

2003 – 320 pagina’s

Van verdedigingswerk tot viswater.
Uitgegeven door de Groenlose Hengelsport Vereniging.
Ter ere van het 65 jaar bestaan.

door: Erik Mentink

Groenlo, een Eeuw R.K. Calixtus

2005 – 176 pagina’s

Tussen Utrecht en Munster.
Uitgave Stichting Oud Gelderse Kerken met veel kleurenfoto’s

 • Speurtocht naar het verleden, K. Emmens
 • Van bouwsporen naar bouwgeschiedenis, K. Emmens
 • Veelkleurige beeldverhalen, K. Emmens
 • Beeldhouwwerk in de kerk, H. Tummers
 • In goede staat, K. Emmens
 • Een kleurrijk interieur, A. Verheij
 • Luisterrijke klanken, J. Jongepier

door: diverse auteurs

Van Kloosterschool tot Graafschap College

2006 – 286 pagina’s

Topografische historische atlas van Groenlo.
Uitgave Stadsmuseum Groenlo met veel kaarten, prenten en kleurenfoto’s.

door: J.E. van der Pluijm

De Familie Hakkenbroek (1381) 1522-2006

2007 – 232 pagina’s

Genealogie en geschiedenis van het geslacht Hakkenbroek. Uitgave Piet Hakkenbroek. Het is een in fraai donkerrood linnen gebonden boek. De prijs bedraagt 30 euro exclusief verzendkosten. Het boek is verkrijgbaar via de heer Hakkenbroek, adres:

P.Th.J. Hakkenbroek
Livingstonelaan 192
3526 HS UTRECHT
Tel: +31-(0)30-2894308.

Voor mensen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van Groenlo is het boek van groot belang omdat de leden van het geslacht Hakkenbroek vanaf ongeveer het begin van de 16e eeuw tot aan het eind van de 18e eeuw een belangrijke rol hebben gespeeld in het maatschappelijk leven van de toenmalige stad Groenlo. De heer Hakkenbroek heeft al deze gegevens boven water weten te krijgen doordat
hij het gehele oud-archief van de stad Groenlo heeft doorgelezen op zoek naar gegevens.

 • I -De eerste naamdragers 1381 – 1500
 • II – Nog enige personen waarme geen aansluiting op
  de genealogie Hakkenbroek is gevonden.
 • III -De familie ‘van Hackenbroeck’ [Antwerpen-
  Utrecht-Amsterdam]
 • IV -Fragment-genealogie Hakkenbroek Vos
 • V -De genealogie Hakkenbroek 1522 – 2006 [met vele generaties in Groenlo / Peter Cuyper etc]
 • Alfabetisch register van alle andere voorkomende
  familienamen in hoofdstukken I-IV.
 • Alfabetisch register van alle andere voorkomende
  familienamen in hoofdstuk V.

door: P.Th.J. Hakkenbroek

Grolse Boys 60 jaar 1948-2008

2008 – 62 pagina’s

Uitgave van de Grolse Boys met veel foto’s. Over de geschiedenis van hun club bij de Slinge, met o.a.:
De geschiedenis van het voetbal in Groenlo van vóór 1948 (Wilhelmina etc.) en beschrijvingen van 6 periodes van 10 jaar 1948-1958 etc. t/m 1998-2008.
Huis-aan-huis bezorgd in Groenlo door de Grolse Boys. De Oudheidkundige Vereniging Groenlo heeft de OVG leden buiten Groenlo een exemplaar toegezonden! Nog exemplaren verkrijgbaar bij de OVG [€1.50]!

door: diverse auteurs

Kijk op de Linie

2008 – 120 pagina’s

Op zoek naar de circumvallatielinie uit 1627 rondom Groenlo. Uitgave Stadsmuseum Groenlo. De auteurs beschrijven in het boek hun zoektocht naar de
circumvallatielinie uit 1627 rondom Groenlo, waarbij zij drie invalshoeken kiezen. Zij hebben de archieven doorzocht op zoek naar alles wat daar nog te vinden is met betrekking tot de circumvallatielinie. Daarnaast zijn alle kaarten die gemaakt zijn naar aanleiding van het gebeuren in 1627 bij het onderzoek betrokken. En tenslotte hebben zij gekeken wat er in het veld nog te vinden is. Niet alleen ter plekke op de grond maar ook vanuit de lucht. Zij laten de beschrijving van hun speurtocht naar die circumvallatielinie uit 1627 vergezeld gaan van een
overweldigend aantal foto’s en kaarten van het desbetreffende gebied in heden en verleden. Dat alles tezamen levert een schitterend boek op. Een boek dat onmisbaar is voor ieder die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Groenlo.

Dit boek is verkrijgbaar bij het Stadsmuseum Groenlo / VVV kantoor aan de Mattelierstraat (Open ma t/m vr 9:30-17:00 en za 9:30-16:00) tel 0544-461247 of email info@vvvgroenlo.nl, prijs 19.95 euro.

door: G. Nijs en J.E. van der Pluijm

De Goede Afvallige Notaris

2009 – 59 pagina’s

Een mild oordeel van een vergevingsgezinde oud-stadgenoot, ruim anderhalve eeuw na het verscheiden van de Groenlose notaris mr. Jacobus Henricus van Basten Batenburg (1785 -1852). Rede, in verkorte vorm uitgesproken, bij de openbare aanvaarding van het ambt van hoogleraar op persoonlijke titel met de leeropdracht Deontologie en de geschiedenis van het Notariaat aan de Radboud Universiteit.

door: Mr J.S.L.A.W.B. Roes

Groenlo in de Tachtigjarige Oorlog

2009 – 388 pagina’s

De Achterhoek als strijdtoneel
1567 – 1627. Uitgave Stadsmuseum Groenlo.
Dit boek is bedoeld als bijdrage aan de kennis van hetgeen tijdens de Opstand (1568 – 1648) plaatsvond in het gebied dat wij thans aanduiden met ‘de Achterhoek’, in het bijzonder de Oost-Achterhoek. Waar dat mogelijk was is bijzondere aandacht gegeven aan de geschiedenis van Groenlo. In deze uitgave is volstaan met de eerste 60 jaren van de Opstand tot 1627.
Met losse kaart van “het kwartier van ‘t Zutphen uitgegeven te Amsterdam by Isaak Tirion”.

door: J.E. van der Pluijm

Nedap van arbeiders naar ondernemende medewerkers

2010 – 120 pagina’s

NEDAP 1929-2009. Uitgave door de auteur m.m.v. de
Oudheidkundige Vereniging Groenlo.

Inhoud:

 • Voorwoord door Burgemeester van Oost Gelre Henk Heijman
 • Schets bedrijfsontwikkeling
 • 1929/1946
 • 1946/1967
 • 1967/1984
 • 2009
 • Nawoord
 • Historisch overzicht
 • Colofon
 • Beschrijvingen door de animator, auteur en uitgever
 • Van de Oudheidkundige Vereniging Groenlo hebben Maria Monasso en Marie Rouwmaat diverse interviews gehouden en uitgewerkt en Ilse Froeling-Garstenveld heeft aan de lay-out bijgedragen.

door: Paul de Rooij c.s.