Over onze vereniging

Het bestuur

Voorzitter:           Ben Verheij
Secretaris:           Bart Overkamp
Penningmeester:      Ruud Kaak
Vice voorzitter:      Peter te Plate
2e secretaris:          Willy Lansink
Algemeen bestuurslid:   Joop Ottink, Maria Wieriks & Martijn Hogenkamp

Achter vlnr: Ruud Kaak, Joop Ottink, Martijn Hogenkamp en Bart Overkamp.
Voor vlnr: Maria Wieriks, Peter te Plate, Ben Verheij en Willy Lansink.

Ereleden

Piet Hakkenbroek

Harry Harbers

Jan Boekelder

Peter Gunnewijk

Ben Verheij

Joep van der Pluijm

Ons logo

Onder: Het oudst bekende stadszegel van Groenlo is een Gelderse leeuw, hangende aan een boom. Het zegel heeft een randschrift met de vermelding “Sigilum Civitatis in Gronlo” (zegel van de burgerij van Groenlo). Een zegelafdruk komt voor op een stuk uit o.m. 1362 in het Geldersarchief te Arnhem.  Het zegel is door inkepingen onbruikbaar gemaakt. Dit zegel is de inspiratiebron geweest voor de vereniging.

Afbeelding boom met onduidelijk wapenschild. (Tekst en foto uit ’Kroniek van Groenlo’ van W.P. Vemer)

Rechts: Een wasafgietsel van het zegel van Groenlo zoals het zich bevindt in het Oostenrijks staatsarchief.

ANBI

De OVG heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling. De Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is in het kader van de belastingheffing in Koninkrijk der Nederlanden gedefinieerd in artikel 2 lid 3 en 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Lees meer